Gå til sidens hovedinnhold

Ny matmerking for norske spesialiteter

Artikkelen er over 20 år gammel

Et nytt Spesialitet-merke skal i større grad gjøre det mulig for forbrukerne å finne fram til mer spesialiserte og nisjepregede norske matprodukter. Den nye merkeordningen skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping både når det gjelder produksjon og handel med norsk mat.

Dagens lansering av det nye Spesialitet-merket skjedde med aktiv medvirkning
fra landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen. Den nye merkeordningen er en
videreføring av det eksisterende Godt Norsk-merket, der egne kvalitetskrav
og norsk opprinnelse utgjør hovedkriteriene. For å bruke det nye
Spesialitet-merket må matproduktene i tillegg dokumentere sine spesielle
fortrinn. Begge merkeordningene drives av Matmerk, som er det nye navnet på
de som tidligere var Stiftelsen Godt Norsk.

- Endrede vaner og holdninger hos forbrukerne sammen med en skjerpet
konkurranse innen varehandelen innebærer betydelige utfordringer for norske
matprodusenter. Det er derfor et mål å stimulere til en mer variert norsk
matproduksjon med kvalitet som viktigste stikkord. Det nye
Spesialitet-merket skal bidra til økt mangfold, både for forbrukerne og
produsentene. I løpet av et par år mener vi 200 norske matprodukter bør
kunne ikle seg det nye Spesialitet-merket, sier administrerende direktør
Einar Ingvoldstad i Matmerk.
- Nordisk samarbeid og sammenslutninger innen handelsnæringen har utviklet
seg til å bli en trussel for matvareindustrien. Vi tror mange norske
produsenter vil ha mye å tjene på å bevege seg bort fra det ordinære og mot
det mer spesielle. Dette mener vi ytterligere vil motivere kjedene i
varehandelen, sier Ingvoldstad.
Matmerk - Norske Matmerker er samtidig fra og med 8. oktober det nye navnet
på det som siden 1994 har vært Stiftelsen Godt Norsk.
- Målet for etableringen av organisasjonen og Godt Norsk-merket i 1994 var å
bidra til å styrke konkurranseevnen til norske landbruksprodukter. Dette
arbeidet vil bli videreført i Matmerk, men nå under flere merkeordninger.
Denne omleggingen innebærer da også en milepæl i organisasjonens heller
korte liv, sier Ingvoldstad.
Utviklingen av det nye navnet, Spesialitet-merket og moderniseringen av Godt
Norsk-merket har skjedd i samarbeid med norske Scandinavian Design Group.
I tillegg til Godt Norsk-merket og Spesialitet-ordningen vil det etter
planen neste år også bli innført en tredje offentlig merkeordning for
lovbeskyttelse av norske matprodukter med klare særpreg. Denne ordningen vil
eksempelvis kunne gi et produktet navnbeskyttelse når dette er bygget på
tradisjon og tilknyttet et spesielt geografisk område. Alle merkeordningene
vil bli administrert av Matmerk.
- Norge har en rekke produkter som vil kunne få betydelige
konkurransefortrinn ved å bruke merking. All den tid vi utvikler vårt
produktspekter er det behov for å bli tydeligere og bedre tilpasset de
forventningene og kravene som forbrukerne i stadig sterkere grad stiller til
mat. Gjennom merkeordningene har vi som mål å bidra til denne utviklingen,
sier Einar Ingvoldstad i Matmerk.