Gå til sidens hovedinnhold

Ny krig mellom bilister og syklister?

Artikkelen er over 9 år gammel

- Det burde være et påbud at sykkelstier skal brukes når det finnes, mener en leser, som heller ikke forstår hvorfor man ikke kan holde vinduene rene med vindusspylevæske i sommerhalvåret.

«En ting er hva som er lov, en annen ting er hva som er forsvarlig. Jeg blir rystet over folk som benytter veibanen til å sykle når det er gang-og-sykkelvei rett ved siden. Selvfølgelig er det et irritasjonsmoment som sinker trafikken og lager farlige situasjoner. Men det som ryster meg mest er hvor lite syklisten verdsetter sitt eget liv og sikkerhet.», skriver en av leserne.

Mens Tommy Fjelstad påpeker hvorvidt lovverket virkelig tillater at to og to sykler i bredden, og samtidig lurer på hvorfor det ikke skal være lov å holde vinduene rene i sommerhalvåret. Fjelstad avslutter med å poengteret at: «Det burde være et PÅBUD at sykkelstier skal brukes når de finnes.»

Nytter det i det hele tatt å komme fram til en felles forståelse av hvordan syklistene bør oppføre seg i trafikken? Det håper i alle fall sykkelklubben Toten-kranken CK, som nærmer seg 100 medlemmer på Raufoss. Klubben arrangerer fellestreninger tre dager i uka, med oppimot 30 deltakere på det meste. De synes det er super mosjon, men opplever altfor ofte å bli sneiet av aggressive sjøfører.

Onsdag før påske inviterte klubben derfor trafikkoordinator Robert Bjørklund i Vestoppland politidistrikt til et lite møte på drosjebua på Raufoss, sammen med drosjesjåfør Stig Atle Sveum som tilfeldigvis var på jobb akkurat da. Partene utvekslet erfaringer, og prøvde å komme fram til en felles forståelse av syklistenes rettigheter og plikter. Men helt enkelt var det ikke...

Så lenge syklistene holder seg på én rekke, går det greit. Men når de sykler to og tre i bredden, blir jeg skikkelig forbanna, innledet Sveum. Han synes slett ikke noe om syklister som okkuperer store deler av kjørefeltet.

Ulike oppfatninger

Trenerne i Toten-kranken CK, Atle Grøndalen og Børge Andersen, lyttet høflig til drosjesjåførens meninger, men prøvde samtidig å si noe om hvorfor de ofte foretrekker å sykle to og to i bredden.

Når vi sykler alene, lager vi oss gjerne en sikkerhetssone på en meter fra hvitstripa i tilfelle noen kjører veldig tett innpå oss. Da opplever vi at bilene svinger lenger ut og slipper litt på farten. Bilistene plikter å ha 1,5 meters avstand til syklisten når de passerer. Når vi sykler mange sammen, føles det ofte tryggest å kjøre to og to i bredden, som et lite vogntog. Da er det raskere for bilistene å kjøre forbi oss, enn om vi sykler på en lang rekke, forklarte de.

Lov, men lurt?

Trafikkoordinator Bjørklund ga syklistene helt rett i at trafikkreglene åpner for en slik praksis.

Det finnes ingen regler som sier at syklistene ikke har lov til å sykle flere i bredden, sa han. Samtidig mante han mosjonistene til å bruke sunn fornuft og se an forholdene.

Jeg er usikker på om det er lurt å sykle to og to i bredden, selv om det er lov, nettopp fordi det er så mange bilister som lar seg provosere av det, tilføyde han.

Vennlige nikk og smil

Han opplyste for øvrig at politiet reagerer med bøter og/eller førerkortbeslag dersom de ser bevisst «sneikjøring» av myke trafikkanter.

Bilister har lov til å bli forbanna, men det er likevel strengt forbudt å presse syklister ut i grøfta eller å bruke vindusspylervæske på dem. Et lite smil eller vennlige nikk er å foretrekke. Det bidrar til bedre samarbeid og økt trafikksikkerhet, i motsetning til knyttede never, visning av fingeren, eller uvettig bruk av tuta, tilføyde han.

Politibetjenten minnet om at syklister er ytterst sårbare i trafikken. Fra tid til annen kan man lese i avisa om syklister som blir alvorlig skadet og drept.

Når slike ulykker inntreffer, blir diskusjoner om hvem som hadde rett svært fattigslige, framholdt Bjørklund.

Han mente at det er altfor mye hevne-seg-tanker i trafikken, og formante partene å vise vennlighet og hjelpe hverandre fram i stedet. Syklistene forsikret at de gjør sitt ytterste for å ta hensyn og være positive i trafikken, og håper at de vil bli møtt med gjensidig respekt.