818.000 til bedre psykisk helse hos studenter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå er det klart hvem som får støtte til arbeidet for bedre psykiske helse og forebygging av rusproblemer blant studenter.

DEL

Selv om de aller fleste studenter trives, har det over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk. Derfor styrket regjeringen satsingen på studenters psykiske helse i 2018, skriverKunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg. Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra. Nå er fordelingen klar, og 19 samskipnader og institusjoner deler på totalt 18,4 millioner kroner, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen og vurderer søknadene. Studentsamskipnader, og universiteter, høyskoler eller studentorganisasjoner som samarbeider med samskipnadene, kan søke på midlene som skal brukes på helsefremmende og forebyggende tiltak, ulike tjenestetilbud og prosjekter som bidrar til å heve kunnskapen om studenters helse og trivsel.

– Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen, noe som også kommer studentene til gode. Fra 2020 blir det for eksempel et krav at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse. Regjeringen har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen, sier helseminister Bent Høie (H).

Artikkeltags