Midlene er foreslått bevilget i forslaget til revidert nasjonalbudsjett, som legges fram torsdag. Stillingene skal gå til Center for Cyber and Information Security (CCIS). Det er fire faste og varige stillinger. Rekrutteringsstillinger er stipendiatstillinger og postdoktorstillinger som er viktig for å rekruttere nye forskere, og for å øke forskningsaktiviteten på ulike prioriterte fagområder.

– Satsing på kunnskap er en forutsetning for vellykket omstilling og vekst. Det at vi får disse stillingene til NTNU og CCIS er svært viktig for regionen og for utviklingen av CCIS videre. Vi har et nasjonalt og internasjonalt anerkjent forsknings- og kunnskapsmiljø på Gjøvik. Vi er stolte av det og vi er veldig glade for at regjeringen støtter opp om den satsingen. Dette er noe vi har jobbet hardt for lokalt og regionalt, så dette er en gledens dag for oss, understreker fylkespolitikeren Kari-Anne Jønnes (H) i en kommentar.

CCIS OM HELGENS DATAANGREP:

 

Samlet i denne perioden har regjeringen og samarbeidspartiene opprettet 794 rekrutteringsstillinger, derav 138 midlertidige i forbindelse med sysselsettingspakken. Jønnes påpeker at regjeringen dermed har oppfylt langtidsplanens mål om 500 nye rekrutteringsstillinger.