Gå til sidens hovedinnhold

Store mengder legemidler og medisinsk utstyr stoppet i internasjonal aksjon

Artikkelen er over 2 år gammel

Norske tollere fant ulovlige og falske legemidler og ulovlig medisinsk utstyr i 253 av 1.500 kontrollerte postsendinger under en stor internasjonal aksjon.

Interpol koordinerte operasjon Pangea XI, som setter søkelyset på ulovlige og falske legemidler og medisinsk utstyr som bestilles via internett. Flere myndigheter i 116 land deltok med forskjellige tiltak mellom 9. og 16. oktober.

Statens legemiddelverk har hatt det overordnede ansvaret for aksjonen i Norge, som har blitt gjennomført i tett samarbeid med tolletaten. Den norske aksjonen har hatt hovedfokus på privatimport av falske og ulovlige legemidler og import av ulovlig tannteknisk utstyr til bruk i tannklinikker.

Hovedtyngden av beslagene er gjort på postterminalen på Alnabru, Østlandsterminalen i Lørenskog og i flyposten på Gardermoen, hvor utenlandsposten ankommer.

Potensmidler

Gjennom aksjonsuken ble det blant annet tatt beslag av over hundre forsendelser av potensmidler, samt over 30 forsendelser til norske mottakere med legemidler som skal ha en sentraldempende effekt.

– Et lite utvalgt sendinger med legemidler ble undersøkt nærmere ved Legemiddelverkets laboratorium. Analysene viste ved to tilfeller at potensmidler inneholdt feil mengde virkestoff i forhold til hva som var deklarert på pakningen. Ett angstdempende legemiddel som ble analysert inneholdt et annet virkestoff enn originalen. Dette er ikke et uvanlig funn ved analyser av vanedannende tabletter som selges illegalt på internett, sier legemiddelinspektør Line Saxegaard i Legemiddelverket.

Listen over type legemidler som ble beslaglagt er lang, og inneholder blant annet antibiotika, epilepsimedisin, kreftmedisin, Parkinson-medisin og abortpiller. Det meste er sannsynligvis bestilt via internett.

Blir destruert

– Beslagene bekrefter dessverre at det importeres ulovlige og falske legemidler, og medisinsk utstyr som ikke samsvarer med regelverket for medisinsk utstyr når det gjelder merking og bruksanvisning. Alt som er beslaglagt i løpet av aksjonen vil bli destruert eller oversendt til politiet, sier underdirektør Dag Jørstad i kontrollavdelingen i Tolldirektoratet.

Tolletaten gjør daglig beslag av legemidler i postforsendelser. Det er ikke lov for privatpersoner å importere legemidler via postforsendelser.

– Det er fortsatt mange som kjøper reseptpliktige legemidler fra utenlandske nettsider selv om privatimport av slike legemidler ikke er tillatt. Dersom man ønsker å kjøpe legemidler på nett, anbefaler vi å benytte lovlige norske nettapotek, sier Saxegaard.

I løpet av aksjonen vurderte Legemiddelverket om flere forsendelser med medisinsk utstyr oppfylte kravene til merking og bruksanvisning.

Det ble fattet vedtak om å destruere en forsendelse som var adressert til en grossist for tannteknisk utstyr. Den inneholdt 60 tannlegebor og nåler som ikke oppfylte kravene til merking og bruksanvisning.

De øvrige forsendelsene med medisinsk utstyr ble utlevert, men to vil bli fulgt opp nærmere i ettertid.

Fakta om beslaglagte legemidler og medisinsk utstyr

Funn Pangea XI 2018 – Norge:

* Totalt antall pakker undersøkt: 1.500

* Totalt antall pakker med ulovlig innhold: 253

* Totalt antall enheter beslaglagt (piller, kapsler, glass med mer): 24.485

* Antall anmeldelser: 5

Funn Pangea XI 2018 – internasjonalt:

* Totalt antall pakker undersøkt: Om lag en million

* Totalt antall enheter beslaglagt (piller, kapsler, kilo, liter med mer): 10 millioner enheter

* Anslått verdi av forsendelsene: 14 millioner dollar

* Antall personer arrestert: 859

* Antall nettsteder som er fjernet fra internett: 3.671(©NTB)

Kommentarer til denne saken