[Drammens tidende:] 31. januar kostet en enkeltbillett mellom Drammen og Oslo S med NSB 109 kroner. Dagen etter var prisen satt opp til 112 kroner. Det er en økning på tre kroner, tilsvarende 2,75 prosent.

En ukesbillett på samme strekning øker fra 589 kroner til 605 kroner.

Det skjer hvert år at NSB øker prisene på billettene. I år øker de i gjennomsnitt med 2,8 prosent. Ifølge NSB er prisøkningen basert på forventet gjennomsnittlig prisøkning i Norge.

Ifølge Statistisk sentralbyrå økte konsumprisindeksen i 2017 med 1,6 prosent, og i statsbudsjettet for 2018 har Regjeringen lagt til grunn en prisøkning på 1,6 - 1,8 prosent. Hadde NSB forholdt seg til det, skulle ikke prisen mellom Drammen og Oslo ikke vært på mer enn 111 kroner.

En enkeltbillett mellom Drammen og Hokksund koster nå 59 kroner.

Ved prisjusteringen endres også prisen på NSB Komfort fra 90 til 100 kr for enkeltbilletter. Prisen for sovekupe og Komfort natt blir uendret, melder NSB.

For kunder som allerede har kjøpt billetter til gammel pris har prisendringene ingen tilbakevirkende kraft.

LES OGSÅ: