Møttes for å finne tiltak mot kuangrep: - Vi må bidra til å finne løsninger

KUANGREP: Flere er blitt angrepet av kuer på beite i somer og høst. Friluftslivet og bøndenes interesseorganisasjoner har møttes for å drøfte tiltak.

KUANGREP: Flere er blitt angrepet av kuer på beite i somer og høst. Friluftslivet og bøndenes interesseorganisasjoner har møttes for å drøfte tiltak. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bøndene sier de vil bidra til å finne løsninger som reduserer konflikter i utmark.

DEL

Både friluftsfolk og bønder er nå blitt enige om at de ønsker å styrke informasjonen i samfunnet om dyr på beite, og spre kunnskap om forholdsregler man kan ta for å unngå konflikter.

Drept av ku

Som OA har meldt i sommer og høst, har det vært flere hendelser hvor turgåere på tur i marka har følt seg truet eller er blitt angrepet av ku med kalv. Sist uke mistet en 74 år gammel kvinne livet i Snertingdal, i forbindelse med at kuene skulle tilbake til gården etter å ha vært på sommerbeite. Kvinnen ble funnet livløs på et beite der det gikk ei ku med en kalv.

Norsk Friluftsliv har nylig hatt møte med Bondelaget og TYR for å drøfte konflikter mellom turgåere og ammekyr på beite.

– Problemet med at turgåere skremmes eller angripes av kyr har vært økende de siste årene. Dette skyldes blant annet at antallet beitende ammekyr med kalv øker og fordi man har blitt flinkere til å utnytte beitegrunnlaget i utmark, skriver de i en felles uttalelse.

Mer informasjon

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, TYR, som er en landsomfattende medlemsorganisasjon for norske storfekjøttprodusenter, og Bondelaget, som er en interesseorganisasjon for norske bønder, har et felles ønske om å redusere konfliktnivået mellom næringen og friluftslivet.

De er nå blitt enige om at de ønsker å styrke informasjonen i samfunnet om dyr på beite, og spre kunnskap om forholdsregler man kan ta for å unngå konflikter.

– Husdyr på beite er i utgangspunktet ikke farlig hvis man viser respekt og holder behørig avstand. I nærheten av husdyr bør barn leies og hund holdes i bånd. Noen kyr tiltrekkes av bøtter i håp om at den inneholder for. Andre blir skremt av paraplyer og barnevogner. Dyr vil uansett forsøke å beskytte sitt avkom hvis de føler at noe i nærheten er truende, sier Oddbjørn Flataker i TYR i en pressemelding.

– Næringen vil også sette spørsmålet på dagsorden i egne organisasjoner og bidra til løsninger som reduserer konflikter i utmark, sier Per Skorge i Bondelaget.

MØTTES: Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, Oddbjørn Flataker i TYR og Per Skorge i Bondelaget er enige om å styrke informasjonen om hvordan forholde seg når man møter kyr i utmark.

MØTTES: Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, Oddbjørn Flataker i TYR og Per Skorge i Bondelaget er enige om å styrke informasjonen om hvordan forholde seg når man møter kyr i utmark. Foto:

Konfliktdempende tiltak

Norsk Friluftsliv er opptatt av å få flere til å bruke utmarka til friluftsliv.

– Utmark er vårt mest brukte friluftsområde. Friluftslivet er også avhengig av et levende landbruk som holder kulturlandskapene i hevd og begrenser gjengroing. Vi må derfor sammen finne gode løsninger og styrke kunnskap om hvordan vi alle kan ta mer hensyn og hva vi skal gjøre når vi møter husdyr i utmarka, uttaler Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv, TYR og Bondelaget vil fortsette samarbeidet om konfliktdempende tiltak i utmark, sier de i uttalelsen.

Artikkeltags