NHOs kompetansebarometer viser at 6 av 10 bedrifter på Innlandet svarer at de har et udekket kompetansebehov. Det er en tydelig økning i behovet.

Trenger 7000 fagarbeidere

SSB anslår at med dagens gjennomføringsandel vil Norge mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. I Innlandets andel av befolkningen vil det mangle mer enn 7.000 fagarbeidere.

– Når vi vet at vi må skape mer enn 25.000 jobber i Innlandet de neste 30 årene, kan vi ikke ha det sånn at bedrifter må si nei til oppdrag fordi de mangler folk. Da får vi ikke skapt nok arbeidsplasser. Dette er den viktigste utfordringen vi står overfor, men det gir også store muligheter for folk å komme inn i arbeidslivet og bedriftene til å realisere sine planer, sier Kristiansen og fortsetter:

– Skal vi komme dit må vi starte tidlig, allerede i barnehagen. I grunnskolen må det satses på håndverksfag, teknologifag og karriereveiledning. I videregående skole er det relevante lærefag det er behov for. Her må næringslivet være tett på i utformingen av innholdet. Høyskolene må de få tydelig beskjed, gjennom styringsdialogen hvordan fagene bør settes sammen, slik at de blir relevante for næringslivet. Og, det må bli mer praksis i studiene.

Udekket kompetansebehov hos 6 av 10

NHOs kompetansebarometer er en årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter. Totalt har 6409 av NHOs medlemsbedrifter besvart undersøkelsen. Kompetansebarometeret er et viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje, samtidig som barometeret vil kunne være nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg.

Barometeret viser at på nasjonalt nivå har 6 av 10 av NHOs bedrifter stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Dette er noe økende fra i fjor. 4 av 10 forteller at de har tapt kunder eller markedsandeler. 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten.

Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser.

Størst behov for yrkesfag og fagskoleutdanning

Totalt har 574 av NHO Innlandets medlemsbedrifter besvart undersøkelsen. Flest av NHO Innlandets bedrifter melder at de har størst behov for kompetanse med utdanningsnivåene yrkesfag og fagskole. 6 av 10 bedrifter i Innlandet melder om behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring (64 % svarer at de i stor eller noen grad har behov for folk som har fullført videregående opplæring, også yrkesfag). 5 av 10 har behov for fagskoleutdannede (53 % svarer at de i stor eller noen grad har behov for fagskoleutdannede). 3 av 10 bedrifter melder om at de vil ha behov for å rekruttere personale med universitet/høyskole på bachelornivå (34 % svarer at de i stor eller noen grad har behov for bachelorutdannede). 2 av 10 bedrifter melder om at de vil ha behov for å rekruttere personale med universitet/høyskole på masternivå (24 % svarer at de i stor eller noen grad har behov for master utdannede).