Bredbånd: Store forskjeller i Vestoppland – elendig dekning mange steder

LANGT UNNA: Målet er at 90 prosent skal ha høyhastighetsbredbånd. Dette kartet viser at det er langt igjen for kommuner før målet er nådd.

LANGT UNNA: Målet er at 90 prosent skal ha høyhastighetsbredbånd. Dette kartet viser at det er langt igjen for kommuner før målet er nådd. Foto:

NHO Innlandet har undersøkt bredbåndsdekningen i Innlandet. Der kommer det fram store sprik i dagens dekningsgrad. Vestre Slidre har kun fem prosent dekning, mens Gjøvik er oppe i 72 prosent.

DEL

Stortingets mål er at 90 prosent av befolkningen skal ha høyhastighets bredbånd.

NHO Innlandet har laget en oversikt over status i Innlandet, og det er lite oppløftende lesning. Ingen kommuner Hedmark og Oppland har nådd målet. Lillehammer og Skjåk har kommet lengst, og er de eneste kommunene hvor over 80 prosent har høyhastighets bredbånd.

Gjøvik kommer best ut av kommunene i Vestoppland på sjuendeplass med 72 prosent dekning, mens Vestre Toten befinner seg på tiendeplass med 63 prosent dekningsgrad. Vestre Slidre på sin side er i bunnsjiktet på 46. plass med kun fem prosent dekning.

Se hele oversikten i tabellen nederst i saken!

– Innlandet har gjort et stort sprang i bredbåndsdekningen det siste året. Men, det er langt igjen til målet på 90 prosent dekning for høyhastighets bredbånd og det er for store forskjeller mellom kommunene våre, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO.

Ferske tall

Han etterlyser større prioriteringer i statsbudsjettet og mer debatt om dugnadsfiber i fylke- og kommunestyrene.

Ifølge ferske tall for 2018 fra analysebyrået Analysys Mason er nå husstandsdekningen i Innlandet for høyhastighets bredbånd, 100 Mbit/s oppe i 58 %. Dette er kraftig opp fra i fjor hvor Hedmark hadde 44 % og Oppland 48 %. Landsgjennomsnittet er 59 %.

Ifølge NHO har dekningen av høyhastighets bredbånd økt fra 44 prosent i Hedmark og 48 prosent i Oppland til 59 prosent for begge fylkene. Det betyr at over 20.000 nye husstander har fått et tilbud i løpet av det siste året.

Jon Kristiansen sier det er for store forskjeller mellom kommunene i Innlandet i bredbåndsdekningen.

Jon Kristiansen sier det er for store forskjeller mellom kommunene i Innlandet i bredbåndsdekningen.

Overordnede mål satt av Stortinget gjennom Digital agenda er at 90 prosent av husstandene skal ha et tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen 2020 skal 90 prosent.

– På litt lengre sikt er det et uttalt mål at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd. Det betyr at vi har langt igjen fra de 58 % som vi er på i dag, ikke minst sett i lys av at mange av de mest krevende utbyggingene gjenstår. Bekymringsfullt er det også når variasjonene er for store i Innlandet sier Kristiansen.

Mer satsing på dugnadsfiber for å komme videre

For å nå ut til alle, også der hvor det er spredt bebyggelse, må det satses mer på utbygging av bredbånd gjennom Dugnadsfiber – altså en deling av regninga mellom husholdninger, stat/fylke og kommuner, mener NHO.

– Skal vi komme videre, må offentlige og private krefter trekke sammen. Det er derfor bra at fylkeskommunene har invitert til spleiselag. På denne måten kan vi få utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk i 2017, 142 søknader om til sammen 589 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging. Kun 139 millioner ble delt ut. Saldert budsjett for 2018 er på 150 millioner. Tildelingen bør i 2019 være på minimum 200 millioner kroner. Videre er det viktig at fylkene sammen med kommunene prioriterer ytterligere midler til utbygging, slik at hele Innlandet kan få tilgang til den digitale motorveien, mener Kristiansen.

Kommuneoversikt bredbåndsdekningen i Hedmark og Oppland

1 Lillehammer 82 %
2 Skjåk 81 %
3 Elverum 78 %
4 Tynset 78 %
5 Ringsaker 77 %
6 Hamar 74 %
7 Gjøvik 72 %
8 Åmot 66 %
9 Stange 65 %
10 Vestre Toten 63 %
11 Løten 61 %
12 Lunner 60 %
13 Jevnaker 59 %
14 Sel 58 %
15 Alvdal 58 %
16 Østre Toten 57 %
17 Nord-Odal 55 %
18 Nordre Land 53 %
19 Folldal 52 %
20 Etnedal 52 %
21 Gausdal 50 %
22 Kongsvinger 50 %
23 Nord-Fron 49 %
24 Sør-Fron 47 %
25 Vågå 47 %
26 Eidskog 47 %
27 Lom 45 %
28 Gran 44 %
29 Dovre 44 %
30 Øyer 39 %
31 Ringebu 37 %
32 Søndre Land 37 %
33 Øystre Slidre 37 %
34 Tolga 35 %
35 Vang 35 %
36 Stor-Elvdal 34 %
37 Sør-Odal 32 %
38 Nord-Aurdal 29 %
39 Våler 17 %
40 Sør-Aurdal 14 %
41 Os 14 %
42 Engerdal 12 %
43 Grue 12 %
44 Trysil 11 %
45 Lesja 9 %
46 Vestre Slidre 5 %
47 Rendalen 3 %
48 Åsnes 2 %

Artikkeltags