Flere gutter enn jenter er på toppnivå i matematikk

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Elevene i Finnmark gjør det bedre i både regning, lesing og engelsk i år enn i 2016. Det viser resultatene fra høstens nasjonale prøver.

DEL

Denne høsten tok 120.000 elever nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 8. trinn, og lesning og regning på 9. trinn.

Det nasjonale snittet er stabilt, og i de fleste fylkene er det kun marginale endringer fra 2016. Det viser tall Utdanningsdirektoratet la fram torsdag.

– Trenden kan ha snudd

I vårt nordligste fylke gjør elevene det bedre i både regning, lesing og engelsk, og det er markant færre elever på de laveste mestringsnivåene.

– Finnmark har lenge gjort det dårligere på nasjonale prøver enn resten av landet. Det er svært gledelig å se at denne trenden nå kan ha snudd. Det er for tidlig å konkludere, men mange skoler og kommuner i Finnmark har jobbet målrettet med å bli bedre, sier kunnskapsminister Henrik Asheim (H).

I Finnmark er det 8 prosentpoeng færre elever på de to laveste mestringsnivåene i regning, 9 prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i lesing og 6 prosentpoeng færre på de to laveste nivåene i engelsk, sammenlignet med året før.

Flere gutter presterer best i matematikk

Flere gutter enn jenter presterer på de øverste mestringsnivåene i regning, mens jentene dominerer på de øverste nivåene i lesing. I engelsk er det jevnt.

Elevene i Oslo og Akershus presterer i snitt over nasjonalt nivå på alle tre prøvene. Oslo skiller seg ut med cirka hver femte elev på høyeste mestringsnivå i både regning, lesing og engelsk på 8. trinn. Når det gjelder andelen elever på laveste mestringsnivå, er ikke forskjellen mellom Oslo og de andre fylkene så stor. Det samme mønsteret gjenspeiler seg i engelsk og regning.

Fritaksprosenten varierer fra 2 til 6 prosent i fylkene.

Akershus skiller seg ut ved å ha klart lavest fritaksprosent på alle prøvene. Blant fylkene med høyest fritaksprosent er det mer jevnt. Oslo er gjennomgående blant fylkene med lavest andel elever som ikke har deltatt, mens Nordland har høyest andel som ikke deltar på alle prøvene.

(©NTB)

Artikkeltags