Narkosakene er tredoblet siden i fjor

Lensmann Frank Magne Sletten og politibetjent Andreas ved Gran og Lunner lensmannskontor, utenfor nødetatsbygget i Gran, hvor politiet holder til.

Lensmann Frank Magne Sletten og politibetjent Andreas ved Gran og Lunner lensmannskontor, utenfor nødetatsbygget i Gran, hvor politiet holder til. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

[AVISEN HADELAND:] I perioden januar til august i år var 116 av politiets straffesaker på Hadeland knyttet til narkotika. Det er over tre ganger så mange som samme periode i fjor.

Ifølge tall fra Vestoppland politidistrikts halvårige rapport til Politidirektoratet, var antall narkotikasaker på Hadeland 116 i perioden januar til august i år, mot 37 saker i samme periode i fjor.

Prioritert arbeid

Lensmann ved Gran og Lunner lensmannskontor, Frank Magne Sletten, mener disse tallene mest viser at politiet har vært aktive i de belastede miljøene, mer enn at problemet i seg selv er økende.

Politiet på Hadeland har ikke satt inn ekstra ressurser i arbeidet mot narkotika, men Sletten forteller at lensmannskontoret det siste året i større grad har prioritert dette arbeidet.

– Når vi først begynner å grave i et miljø avdekker vi ofte situasjoner som igjen leder oss videre til neste sak, forklarer lensmannen, som tiltrådte for et halvt år siden.

I forbindelse med ansettelsen sa Sletten at arbeidet mot narkotika var et satsingsområde. Politiet jobber derfor både med forebyggende og holdningsskapende tiltak.

– Vi besøker Hadeland videregående skole, hvor vi knytter kontakt og bånd til de unge, og vi er aktive opp mot utestedene.

Sletten mener at politiets tilstedeværelse i lokalmiljøet i seg selv er forebyggende.

– Når publikum har en subjektiv opplevelse av å bli sett, virker det ofte positivt på atferden, mener Sletten.

Tiltak rettet mot de unge

Av narkotikasakene i år er ti saker opprettet på personer mellom 17–19 år. Sletten forteller at politiet har et ekstra blikk på de unge.

– Vi ønsker å stoppe rusproblemene så tidlig som mulig. Derfor har vi øynene åpne for de unge i miljøet. Men hovedtyngden av brukerne er mellom 20 og 30 år, sier Sletten.

De under 18 år får i enkelte tilfeller tilbud om påtaleunnlatelse med vilkår. Da slipper de straff mot at de holder kontakt med en rusmiddelkonsulent, samt inngår en såkalt urinkontrakt med regelmessige urinprøver, for å bevise at de holder seg unna narkotika.

Per i dag er det kun én person fra Hadeland som går på urinkontrakt. Vedkommende følges opp av en ruskonsulent på Gjøvik.

Det er stort sett hasj og noe amfetamin som beslaglegges på Hadeland. Sletten har inntrykk av at det ikke lenger er like populært å ruse seg på narkotika, og har tro på en nedgang.

Sirius (Statens institutt for rusmiddelforskning)-rapporten «Bruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge – hovedfunn fra Sirius’ befolkningsundersøkelse i 2012», konkluderer derimot med noe annet. Et av hovedfunnene viser at andelen av befolkningen mellom 16–64 år som har brukt cannabis noen gang, øker jevnlig, mens bruk siste 12 måneder og siste fire uker har vært stabil siden 1985.

Andre straffesaker

I perioden januar til august i år er det en liten nedgang i antall forbrytelser på Hadeland.

De største endringene er innen voldssaker, med en nedgang på 42 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. I 2013 var det 21 voldssaker, mens det til samme tid i år er opprettet 12 saker.

Det er en betydelig nedgang i mindre alvorlige vinningssaker (221 i jan.-aug. 2013 og 77 i jan.-aug. 2014). Antall grove vinningssaker er til dels uendret.

Det er en liten nedgang i antall skadeverkssaker (34 i jan.-aug. 2013 og 15 i jan.-aug. 2014).

Det er ved utgangen av august registrert 249 straffesaker etter vegtrafikkloven, mot 192 til samme tid i 2013. Økningen er i hovedsak innen hastighet og føring av motorvogn i påvirket/beruset tilstand. Det er opprettet 34 promillesaker i 2014, mot 15 i 2013.

I løpet av 2014 er det opprettet 18 straffesaker hvor gjerningspersonen er under 18 år.

Artikkeltags