Stortinget skal i dag behandle en sak om vilkårlige narkotikaransakelser av elever skal bli vanlig praksis over hele landet. Fylkesleder Aleksander Dyrnes i Elevorganisasjonen Oppland oppfordrer elever i Oppland til å ikke la seg ransake.

- Det er uforståelig at stortingspolitikerne vil gjøre slike ransakelser vanlige når de bryter med både menneskerettighetene og FNs barnekonvensjon. Ransakelser uten samtykke og mistanke er ulovlige, og vi oppfordrer elever til å bruke retten de har til å forlate klasserommet når politiet kommer, sier Dyrnes.

Et overgrep

Onsdag markerte Elevorganisasjonen sin motstand på Gjøvik videregående skole, og de delte ut informasjon til elever i kantineområdet. Gjøvik videregående skole har innført en bestemmelse i ordensreglementet om at det kan gjennomføres narkorazzia. Det skal for øvrig ha blitt gjennomført narkorazzia både ved Raufoss og Valdres videregående skoler. Bruken av narkohund mot elever er ifølge politiet en del av det narkotikaforebyggende arbeidet, sier Dyrnes, som mener det er uholdbart å bruke tiltak som stigmatiserer og skremmer elevene i forebyggingsarbeidet. Dyrnes kaller forslaget et overgrep mot elevenes rettssikkerhet.

- Det er et overgrep mot elevenes rettssikkerhet. Elever er fra før en utsatt gruppe i lov og rett. Da er det ekstra ille at politiet og Stortingets justiskomité viser så tydelig at de ikke bryr seg om lovene de selv har vedtatt, sier han.

Videre opplyser han at flere jurister, blant dem advokat Jon Wessel-Aas, har engasjert seg mot disse narkorazziaene.

Andre virkemidler

Ifølge Wessel-Aas strider razziaene mot straffeprosessloven, i tillegg til at de er menneskerettsstridige. I Oslo har slike ransakelser vært vanlige siden 2010. Her diskuterer man nå om man skal avvikle praksisen. Likevel har Stortingets justiskomité gått enstemmig inn for å gjøre disse razziaene vanlige over hele landet, sier Dyrnes som oppfordrer elever til å motsette seg razzia.

- Elever som opplever en tilfeldig narkorazzia i klasserommet har rett til å gå ut. Denne retten gjelder for alle elever, og vi oppfordrer alle til å bruke den. Ingen kan tvinge deg til å la deg ransake med mindre du er mistenkt i en konkret sak. Vi håper alle blir med på å nekte ransakelse, og slik viser at elevene ikke aksepterer å få rettsvernet sitt tråkket på. Hvis bare en eller noen få går ut, vil de fort bli stemplet som misbrukere av narkotika, sier Dyrnes.

Dyrnes presiserer at Elevorganisasjonen selvfølgelig ønsker å få bukt med narkotikautfordringene, men at de ønsker andre virkemidler.

- Godt forebyggingsarbeid er bygget på tillit. Det vi heller trenger er lærere som ser hver enkelt elev, tilgjengelige helsesøstre, grundig informasjon om konsekvenser ved rusmisbruk og en lav terskel for å ta kontakt med en voksenperson dersom man sliter, sier han.