1. desember skal ministrene med ansvar for romfart i EU- og EØS-området møtes for å melde inn sine bidrag for 2018 og årene etter. Budsjettforslaget fra regjeringen legger opp til et kutt på 75 prosent i satsingen på de frivillige programmene i Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Nasjonale følgemidler reduseres med 40 prosent.

Dette vil som OA har skrevet bety at romfartsavdelingen på Nammo Raufoss kan forsvinne, i likhet med 1200 årsverk innen den høyteknologiske industrien.

Romfartsindustrien har vært klare på at regjeringens kutt mest sannsynlig vil medføre at norsk romvirksomhet blir avviklet over noe tid. 

Nå ber altså Stortingets næringskomité om at regjeringen dropper gjennomføringen av disse kuttene.

– Næringskomiteen hadde et representantforslag om romstrategi til behandling. Det har vi avgitt i dag. Der har et flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, KrF og Venstre, sagt at man mener overføringene til ESA fra 2018 og videre, skal være på dagens nivå, sier komitéleder Geir Pollestad (Sp) til NTB.

– Det er på tvers av det regjeringen har foreslått i statsbudsjettet, konstaterer han.

Komiteens innstilling behandles ikke av Stortinget før etter det avgjørende europeiske møtet, men flertallet håper næringsministeren tar beskjeden.

– Dette er uvanlig, men det er viktig å sende et tydelig signal til næringsministeren før 1. desember om at Stortinget vil fortsette å satse på romfart, sier Line Henriette Hjemdal fra KrF i en pressemelding.