To timer etter at Fylkesmannen i Oppland ga klarsignal for å skyte ørnen tirsdag kveld, rykket et skadefellingslag ut til området der det er gjort funn av et stort antall døde lam på Veståsen i Nordre Land. Skadefellingstillatelsen innebærer at skadefellingslaget kan ta ut ørnen i nødverge.

Må vente til ørnen angriper

Det man før har trodd har vært et kongeørnpar som har drept mange lam på Veståsen, tyder nå nye synsobservasjoner og funn på at det kan være en ung og uerfaren ørn som har forsynt seg i saueflokken.

Skadefellingsleder forteller at det er gitt fellingstillatelse på én ungfugl, og at et jaktlag var på plass kort tid etter. Skadefellingslederen forteller at jaktlaget har postert seg i området der det har vært gjort funn av døde lam og fortsatt beiter sau på Nordsinni Vestås.

- Han understreker at første fase er å observere ørnen, og at jaktlaget må være sikre på at det er rett fugl de skyter.

– Vi må se at ørnen går fysisk til angrep før vi gjør noe. Vi kan ikke skyte en hvilken som helst fugl, presiserer han.

Skadefelling

Fylkesmannen innvilget det som kalles skadefellingstillatelse tirsdag kveld. Kommunen har fått beskjed om dette muntlig. Dette betyr at kommunen har mulighet til å sette inn et skadefellingslag.

Skadefellingslaget kan ta ut ørn i nødverge, altså om de ser et angrep av ørn kan de skyte, uavhengig av om det er en ungfugl eller fullvoksen ørn. De kan derimot ikke skyte om de ser ørnen sitte i et tre, eller liknende. Da må de være helt sikre på at det er en ungfugl.

– Ikke vanlig i det hele tatt

I Oppland er det aldri gitt fellingstillatelse på ørn tidligere.

– Det er helt unntaksvis at det skjer. Det er ikke vanlig i det hele tatt, og har aldri skjedd i Oppland tidligere, sier Stein Egil Granli, hos rovviltberedskapen hos Fylkesmannen.

Uklar årsak

Hva som er grunnen til at en ungfugl kan ha tatt livet av 24 lam er uklart.

– Det kan være at det er en ørn som er uerfaren, og som ikke klarer å drepe byttet skikkelig ved første forsøk og dermed går videre til neste, men det blir bare spekulasjoner, sier Granli.

Angrepene på saueflokken har skjedd i Nordsinni-området, på begge sidene av dalføret.