Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det slutt for DPS Toten

Artikkelen er over 8 år gammel

Så er det slutt for distriktspsykiatrisk senter på Toten.

DPS-poliklinikken fikk drøyt ti år på Lena i det såkalte TKE-bygget. Siste arbeidsdag var 1. mars. Flyttelasset går i disse dager. Nå spleises poliklinikken med Gjøvik, til et stort og robust fagmiljø.

De ansatte samles nå på DPS Gjøvik, til det som blir et av landets største poliklinikker innen psykisk helsevern. De siste dagene er blitt brukt til fagdager for å gjøre ansatte kjent med hverandre.

– Den største forskjellen for publikum er at de finner oss på et annet sted. Arbeidet med pasienter fortsetter som før, sier psykologspesialist Hanne Oppegård. Hun har jobbet på Lena i mange år.

Hun sier at DPS Toten har vært en god poliklinikk. Men sammenslåingen med Gjøvik er en realitet. Gevinsten er et større og mer robust fagmiljø.

– Rekruttering av psykologspesialister og psykiatere har vært en utfordring. Med et større fagmiljø vil dette trolig bli enklere.

Beste fra to kulturer

18 behandlere kommer fra DPS Toten. Til sammen blir det nå 46 behandlerstillinger på Gjøvik. Av disse er fem psykiatere, to assistentleger, åtte psykologspesialister og fire psykologer. De øvrige har høgskoleutdanning med videreutdanning. Det blir trangt, men alle får kontorplass etter litt ombygging.

Roger Munkvold leder den «forsterkede» poliklinikken på Gjøvik.

– De første dagene bruker vi nå på å bli kjent. Selve pasientbehandlingen har vært lik, men de to poliklinikkene har naturlig nok litt forskjellige rutiner. Målet er å hente ut det beste fra de to klinikkene, sier han.

Munkvold sier at samlokaliseringen gjør DPS poliklinikken faglig sterk.

– Nå får vi alt samlet på ett sted; poliklinikken, døgnenhet, pluss et akuttambulant team som er under etablering. Tidligere leder ved DPS Toten, Anne Thoresen, har for øvrig ansvaret for dette teamet.

Trangere nåløye

Hele DPS Gjøvik er under omstilling. Enhet for selvmordforebygging og sorgstøtte opphører, og stillingene herfra flyttes inn under poliklinikken. En del vakante stillinger blir borte i sammenslåingene. Noen slutter frivillig. Med opprettelsen av akuttambulant team blir samlet antall stillinger omtrent som før. Ingen fra Toten eller Gjøvik sies opp.

Psykiatriomstillingen legger opp til at akutteam og kommunene får utvidet ansvar for pasienter med lettere lidelser. Mer alvorlige eller kompliserte tilfeller dirigeres til DPS-systemet. Siden enkelte spesialavdelinger ved sykehusene nå legges ned, vil dette føre til større trykk på poliklinikkene. Det merkes allerede, sier Munkvold.

– Nåløyet blir nødvendigvis litt trangere for å få hjelp ved en DPS poliklinikk. Derfor vektlegger vi god faglighet og utøvelse av målrettet behandling ved poliklinikken, sier Munkvold.

– Vi vil også ha økt fokus på gruppeterapi og mestringskurs, sier Oppegård