Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det over

Artikkelen er over 8 år gammel

Tre avdelinger ved Sykehuset Innlandet Reinsvoll er borte med et pennestrøk. Nådestøtet kom på Sykehuset Innlandets styremøte i dag.

Dette ble vedtatt:

  • Avdeling 1B på Reinsvoll sykehus, spesialpost for affektive lidelser, avvikles. Tilbudet overføres til DPS.
  • Avdeling 2A ved Reinsvoll, spesialpost for alderspsykiatri, flyttes til Sanderud på Hamar.
  • Familieenheten på Hov, for gravide og familier med rusrelatert psykiatri/avhengighet, flyttes til Reinsvoll.
  • Avdeling 1C, enhet for alvorlige forspiseforstyrrelser, ved Reinsvoll sykehus, flyttes DPS Gjøvik.

Tafatt!

- Et tafatt styre. Dette er bare trist, uttrykker de ansatte som har vært tilstede for å få med seg diskusjonen i dag.

Det var en svært trist oppgitt gjeng som forlot styretmøtet i SI. De tre avdelingene ved Reinsvoll sykehus ble borte da styret enstemmig gikk inn for Prosjekt Psykisk helsevern 2011 - 2013.

Familieenheten i Hov, som sysselsetter 50 personer, overføres til Reinsvoll.

Ubesvarte spørsmål

I debatten kom det fram mange ubesvarte spørsmål, og flere styremedlemmer tilkjennega stor usikkerhet når det gjalt hvilke tilbud som blir dårligere, hvordan man har sikret seg rekruttering og hvilke risiko man tar ved å gjennomføre de foreslåtte endringene.

Diskusjonene førte til en åpning for at styret vil få de mest kontroversielle sakene som enkeltsaker senere, men hvem som skal beslutte hvilke saker som skal kunne tas opp på nytt, hersket det uklarhet om.

Gjøvik-legen Lars Olav Fjose var den eneste som ville ha en utsettelse av planen. Han gjorde det klart at han mente prosjektet var for dårlig risikoanalysert, og at ansatte ikke er blitt hørt.

Overlege Inger Kragh-Nyhus ved Reinsvoll fant nesten ikke ord. Hennes spesialpost for de mest deprimerte ble slettet uten ett ord fra et eneste styremedlem.

Sparer 16,4 millioner

Innholdet i Prosjekt Psykisk helsevern 2011 til 2013 har skapt sterke reaksjoner. Prosjektet har hatt som formål å omstille psykiatrien i Innlandet etter nasjonale føringer. Noe forenklet: Tilbuet skal nærmere brukeren. Formelen for ressursfordeling er svært sentral. Distriktspsykiatriske sentre skal ha 60 prosent. Sykehusene 40 prosent. I dag er fordelingen motsatt.

Omstillingen tar SI i retning av en 50/50-fordeling. Det vil si at helseforetaket langt fra er i mål, selv med dagens vedtak.

Prosjektet har anslått at de foreslåtte omstillingene vil spare 52,4 millioner, men samtidig koste 36 millioner. Gevinsten: En innsparing på 16,4 millioner kroner.

Som en målstokk: 16,4 millioner tilsvarer omlag to promille av SI's totale budsjett (7,5 milliarder i 2013).

Den største gevisten er kanskje på papiret. At budsjettene til sykehusene går ned, og DPS'ene går opp. Prosjektets bestilling fra start var for øvrig å spare 30 til 50 millioner.