Fylkesnemnda påpeker at thaikvinnen fikk svært lite hjelp i en presset situasjon, og avviser at barnevernet skal overta barneomsorgen.

En lang og vond sak ser ut til å ha kommet til veis ende i rettssystemet. OA har tidligere omtalt historien til en thailandsk kvinne som mistet barnet sitt etter at hun kom til Norge for to år siden.

Bodde på krisesenter

Hun kom for å besøke barnefaren som er bosatt i distriktet. De flyttet sammen i en kort periode, men dette skar seg. Kvinnen bodde i lengre tid på krisesenter, men har etter hvert flyttet til Asker der hun har ny samboer.

LES HELE FORHISTORIEN: En lang vei til omsorgsretten

Etter å ha tapt i tingretten, fikk hun tilkjent omsorgsretten for barnet i lagmannsretten. Dommen ble ikke anket, og er således rettskraftig.

Lagmannsretten la blant annet vekt på at den thailandske moren hadde fått svært lite hjelp, og at hun reelt sett ikke hadde fått sjansen til å være mor under normale omstendigheter.

På tross av lagmannsrettens kjennelse: Barnevernstjenesten, som hele tiden har spilt en aktiv rolle i saken, opprettholdt sitt forslag om å overta omsorgen for barnet.

Ville plassere barnet hos halvsøsteren

De mente barnet burde i fosterhjem. Nærmere bestemt hos barnefarens eldre datter, barnets halvsøster.

Etter deres vurdering burde mors samvær med barnet begrenses til fire timer, fire ganger i året.

Nå har Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker konkludert. Der avvises forslaget om omsorgsovertakelse.

Nemnda har blant annet lagt vekt på at barn normalt skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Og at barnemoren virker glad i barnet og er i stand til å vise henne varme og empati. Det legges også vekt på at hjelpetiltak i meget begrenset utstrekning ble prøvd for å hjelpe kvinnen i en svært vanskelig situasjon.

– Vi turte ikke å håpe

Kvinnens advokat, Hanne Lilleby, forteller at mange har slått ring om thaikvinnen. Nå er gleden stor.

– Det er svært sjelden fylkesnemnda går imot barnevernet anbefaling. Så vi turte ikke håpe. Men jeg mener av hele mitt hjerte at dette er den riktige beslutningen.

Etter mange runder i retten fikk Lilleby i nemnda endelig gehør for at man måtte innhente uttalelser fra noen som faktisk kan litt om thailandsk kultur og barneoppdragelse.

– Dette mener jeg barnevernet burde ha sørget for fra første stund. Her ble moren bedømt bare etter norsk målestokk. Ut fra dette gjorde hun noen feil som har hengt ved henne hele vegen.

– Ga henne aldri en reell sjanse

Lilleby har hele tiden ment at det tidlig gikk prestisje i denne saken fra barnevernets side. Når slike spørsmål er reist, mener hun det er oppsiktsvekkende at saken ikke har rullert til andre saksbehandlere, og ikke minst at det barnevernet selv fikk oppnevne den sakkyndige.

Hun mener at man aldri ga kvinnen en reell sjanse til å vise sin omsorgsevne.

– Særlig med tanke på at hun kommer fra en helt annen kultur med annen type barneoppdragelse.

– I tillegg føles det vanskelig å akseptere for thaikvinnen at det norske systemet fungerer slik at det er barnevernet som kontakter en sakkyndig, og betaler denne. Og at denne skal utrede morens omsorgsevne. I stedet for at det kunne vært en nøytral part, som eksempelvis Fylkesnemnda, som oppnevnte en sakkyndig. Det er en kjensgjerning at de sakkyndige har mye makt i disse sakene, sier advokaten.

Hun forteller at det nå går bra med barnemoren.

– Hun tar norskundervisning, jobber i et gartneri og virker å ha det stabilt og godt sammen med samboeren, forteller en glad Hanne Lilleby.