Pressemelding - Status på driftsproblemer klokken 22:00:

EVRY jobber med alle tilgjengelige ressurser sammen med selskapets partner IBM for å reetablere tjenester i forbindelse med driftsproblemene som tidligere kommunisert i dag.

Stormaskinfeilen er nå løst. Dette innebærer at tjenester for Posten og Telenor fungerer som normalt, og det samme gjelder EVRYs svenske kunder.

For bankkunder er nettbanktjenester nå tilgjengelig. Når det gjelder mobilbank så fungerer denne også, men enkelte kunder kan fortsatt oppleve tregheter i pålogging. 
Når det gjelder kortbruken kan personer som har BankAxept/Visa og kredittkort bruke kortet i butikk i henhold til gjeldende regelverk. EVRY jobber nå med å gjøre de siste banktjenestene tilgjengelig så snart som mulig.

EVRY vil i etterkant av hendelsen gå gjennom årsaksforholdene nøye og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre at en slik feil skjer i igjen. 

EVRY beklager på det sterkeste de ulempene dette har medført for våre kunder og deres brukere i dag.