[PRESSENYTT]: Nesten 3 av 5 sjefer i Hedmark og Oppland har ingen favoritter på jobb. Innlandet er dermed den delen av Norge med minst favorisering i arbeidslivet. Solide tall, ifølge arbeidslivseksperter.

Er du sjefens kjæledegge? Da bør du vurdere å søke jobb et annet sted enn i innlandsfylkene. Det viser en omfattende undersøkelse gjennomført av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work blant nesten 2000 mellomledere i Norge.

Forsurende favorisering

– Favorisering kan forsurne arbeidsmiljøet i en hel bedrift. Har du opplevd å bli forbigått av en kollega som står på spesielt god fot med ledelsen, kan du skrive under på hvor demotiverende det føles. Misfornøyde ansatte yter sjelden sitt beste, noe som skader produktivitet, verdiskaping og evne til økonomisk vekst, sier Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder i organisasjonen Lederne.

57 prosent av respondentene fra bedrifter i Innlandet svarer at toppledelsen ikke favoriserer noen medarbeidere fremfor andre. På landsbasis svarer 43 prosent det samme.

– Dette er flotte tall for Innlandet, og viser at det er mange dyktige og rettferdige ledere i landsdelen. Imidlertid er landsgjennomsnittet altfor dårlig, særlig hvis vi sammenligninger med andre land, sier Jannik Krohn Falck, partner i Great Place to Work Norge.

I Europa gjennomfører selskapet undersøkelsen med over 1,3 millioner deltakere fra over 2100 virksomheter i 19 land.

Sykefraværet til himmels

– Vi ser faktisk mer favorisering på norske arbeidsplasser enn hos de 100 dårligste europeiske bedriftene som deltok i studien i 2013. Disse tallene bør bedriftsledere, aksjonærer og politikere ta på alvor. Favorisering skaper mistillit, og vi kan påvise en tydelig sammenheng mellom tillitsbasert lederskap, økonomisk vekst og sykefravær, understreker Krohn Falck.

Han viser til at sykefraværet hos de 100 dårligste arbeidsplassene i målingen er 70 prosent høyere enn hos de 100 beste. – Selv middelhavsfarerne i undersøkelsen har 50 prosent høyere sykefravær enn de beste bedriftene. Det er snakk om mye penger, og er en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med godt, rettferdig lederskap, sier Krohn Falck.

Trives på jobb

Toppledere i Hedmark og Oppland scorer også over landsgjennomsnittet på å fordele oppgaver og ansvar på en god måte.

49 prosent av fylkenes mellomledere er fornøyd med sin overordnede på dette feltet, mot 38 prosent på landsbasis. Likevel mener bare 39 prosent at sjefen gir en rettferdig lønn for arbeidet som gjøres.

Til tross for dette melder 84 prosent av respondentene fra Innlandet at de totalt sett trives på jobb, 86 prosent føler at arbeidet betyr mer for dem enn bare en jobb. 83 prosent rapporterer om godt samhold og mye omsorg mellom kolleger på arbeidsplassen.

(Pressenytt)