Gjøvik kirkelige fellesråd har i lang tid vært bekymret for Biri kirkes tilstand. De dårlige forholdene ble påpekt for første gang for snart 20 år siden. Noe flikking har det vært, men nå viser det seg at behovet er omfattende.

Store skader

– Umiddelbart er det behov for å utbedre skader på yttervegg og innervegg. Dette skyldes lekkasjer i taket, noe som har ført til at vann har kommet inn. Taksteiner har også blitt ødelagt av snø og is. Våre undersøkelser viser at det er skader i underliggere, åser og taksperrer, sier Dag Landmark, kirkeverge i Gjøvik.

De omfattende skadene som er oppdaget er egentlig bare starten. For det er behov for å reparere hele taket.

– Det som også er spennende er hva som egentlig skjuler seg av skader under taket. Akkurat nå vet vi ikke om vi må bruke opp igjen den gamle taksteinen, eller om vi får lagt nytt. Mye av taksteinen er ødelagt. Uansett må den tas av hele taket og vaskes. Og da er spørsmålet om vi oppdager nye skader under taksteinen, opplyser Landmark, som mener det er på høy tid at noe blir gjort.

Råteskade

I tømmerveggene er det også oppdaget råteskader. Dette gjelder spesielt bunnstokkene som ligger nederst i kirkebygget. Disse må skiftes ut.

– Våre kostnadsberegninger viser et behov for skadeutbedringer på 2,1 millioner kroner. Men det er altså bare skader, og da er det ikke med noe vedlikehold. Vi har anslått vedlikeholdsbehovet til om lag en million kroner. Det vil si maling og istandgjøring av kirken både ute og inne, beretter Landmark.

Kommunestyret i Gjøvik må godkjenne eventuelle låneopptak for å sette i stand kirken.

– Husbanken har imidlertid gitt oss lovnad om et lån med rentekompensasjon. Det vil si at staten dekker rentekostnadene i forbindelse med et lån. Men låneopptaket må godkjennes av kommunestyret. Når det skjer, er for tidlig å si noe om, sier Landmark, som også tror man kan møte på andre utfordringer i arbeidet.

– Vi må ha fagfolk til å utføre arbeidet. Biri kirke er jo et fredet hus og dermed kan ikke en hvilken som helst tømmerlærling fra yrkesskolen utføre arbeidet. I det pressede arbeidsmarkedet som er om dagen, kan det bety nye utfordringer for oss. Hele oppussingen skal på anbud og så er det en prosess knyttet til utvelgelsen av entreprenør. Uansett håper jeg at vi kommer i gang i løpet av året, avslutter Landmark.