Jobbet med fullt røykdykkerutstyr

Det ble kjørt skytteltrafikk med oksygenflasker til brannmannskapet som stod nærmest på slukkearbeidet hos Metallco i Hunndalen.