Fire personer er nå tiltalt etter den dramatiske barnebortføringen på Brandbu i 2011.

Kidnapperne brukte elektrosjokkvåpen og en væske som trolig var pepperspray da de tok seg inn på Gran frivilligsentral og hentet to barn med makt.

Småjentene på ett og tre år bodde i beredskapshjem i kommunen. Barnevernet hadde arrangert det slik at foreldrene fikk møte dem på nøytral grunn på frivilligsentralen, hver for seg. Denne dagen var det morens tur, men plutselig stormet andre personer inn og overmannet henne og de barnevernsansatte.

Hørte skrik

Irene Thoresen, daværende daglig leder på frivilligsentral i Orhagen i Brandbu, oppholdt seg på et kontor vegg i vegg med stua der dramaet skjedde.

– Først hørte jeg den eldste jenta skrike. Så skrek moren. Så hørte jeg ett skrik til. Da gikk vi ut for å se hva som sto på. Da lå barnas mor bevisstløs på golvet. Også den ene av de to personene fra barnevernet lå på golvet, mens begge barna var borte, fortalte Thoresen til OA etterpå.

Seks ble siktet

Barna ble reddet fra kidnapperne neste dag, i en politiaksjon i en bygård på Hønefoss. Til sammen seks personer med bakgrunn fra Irak ble pågrepet og siktet i saken.

Operasjonsleder Stig Væråmoen i Buskerud politidistrikt uttalte til NTB at en av de siktede var barnas far. Faren hadde tilhold i Østfold, mens moren den senere tida hadde bodd i Gjøvik. Moren ble innvilget samvær med jentene to dager i uka, faren fikk én dag i uka. Selv om de ikke møtte barna sammen, skjedde besøkene altså samme sted.

Det sto bra til med barna etter bortføringen 21. juni 2011, og nå er påtalemakten snart klare til å stille de antatt ansvarlige for retten.

Vold og trusler

De fire tiltalte er i 20- og 30-årene. Kun en av dem står oppført med kjent adresse i tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Oppland og Hedmark. Vedkommende er bosatt i et annet fylke.

Tiltalen beskriver at to av de tilstedeværende på frivilligsentralen ble stukket i skulderen med et elektrosjokkvåpen. En ble også sprayet i ansiktet med en ukjent væske. Dermed må de tiltalte svare for vold med farlig redskap i tillegg til selve bortføringen. Videre er de er tiltalt for å ha truet offentlig tjenestemann (barnevernsansatte) slik at de ikke fikk utført sitt arbeid.

En av de fire er også tiltalt for forulemping av polititjenestemenn, samt en lang rekke trafikklovbrudd.

I retten til høsten

Hovedforhandling finner sted i Gjøvik tingrett i begynnelsen av september. Det er satt av fire dager til saken.

Innen den tid vil det ha gått mer enn to år og to måneder siden dramaet på Brandbu. Med mindre tidsbruken skyldes forhold de tiltalte selv kan lastes for, vil den normalt gi strafferabatt ved fellende dom.

Irene Thoresen karakteriserte opplevelsen på frivilligsentralen som forferdelig.

– Det er noe en aldri har tenkt tanken på at kan skje, sa hun til OA.

Barnemoren ble sendt til sykehus etter elektrosjokket fra en av de maskerte kidnapperne, men kom fra overfallet uten fysiske mén.