Gå til sidens hovedinnhold

Meca i pluss etter kostbar omstilling

Artikkelen er over 13 år gammel

Meca Norway AS i Gjøvik har hatt en kostbar innkjøringsperiode på nesten tre år. Selskapet i Kallerudlia har brukt omtrent 90 millioner kroner til investeringer og store omstillinger i varelager. Men i år har vendepunktet kommet, ifølge ledelsen.

Omstillingsperioden tok lengre tid enn forutsatt, forteller Frode Martinussen, ny administrerende direktør fra februar i år, og økonomi- og administrasjonssjef Geir Nereng.

Meca Norway AS har kvittet seg med mellom 4000 og 5000 artikler i løpet av 12 måneder. Tilbake er kjernesortimentet basert på slitedeler til biler, verkstedutstyr, vaske- og smøremidler og forbruksmateriell til bilmekanikeren. Meca, navnet på det heleide svenske selskapet, er nettopp en forkortelse for ordet mekaniker.

Ryddet

Martinussen og Nereng er naturlig nok mest opptatt av utviklingen i 2007 og framover. Meca Norway AS har hovedsete i Kallerudlia, men har i alt 17 avdelinger i landet og 250 kjedeverksteder, tilsluttet Meca car service eller Bosch car service. Sett under ett leverer selskapet til 1500 verksteder, og til kunder som stikker innom og handler.

– Store underskudd som i de to siste årene kan dere ikke leve med?

– Nei. Vi har brukt 90 millioner kroner på omstillinger etter oppkjøp og sammenslåing av 12 selskaper i 2004, og etableringen av Meca Norway AS. Det har tatt mye tid og kostet mye å rydde opp i varelageret til 12 forskjellige selskap. Ukurans måtte avskrives før vi gikk i gang med investeringer for å kunne satse på et kjernesortiment. I de 90 millionene ligger også investering i nytt datasystem, sier Nereng.

– Dessuten har vi tatt i bruk et nytt logistikksystem, tilføyer Martinussen.

– Målet var å få hele sortimentet oppe og stå. Det var tidkrevende. Markedssatsingen ble skadelidende og resultatet ble reduserte salgsinntekter for et par år siden. Historie for oss, når vi nå har riktige varer, til rett pris, til rett tid, sier direktøren.

Røde tall historie

Meca Norway AS hadde sitt verste økonomiske år i 2005 med et underskudd på 55 millioner kroner. Fjoråret viste en liten bedring selv om underskuddet ble på 39 millioner. Morselskapet i Sverige har ikke fått skjelven av den grunn, ei heller det sjette AP-fondet (pensjonsfond) i Sverige, eier av morselskapet Meca Scandinavia AB.

– Pensjonsfondet satser på langsiktige plasseringer, men skal naturligvis ha avkastning på kapitalen. Vi kommer også til å bidra med tid og stunder. Om prognosene for 2007 holder seg ut året, vil salgsinntektene for Meca Norway nå 380 millioner kroner. Årsoverskudd før skatt ser ut til å bli på omtrent 17 millioner. I løpet av 2010 har vi et godt håp om å nå en halv milliard kroner og 50 millioner før skatt, det vil si en driftsmargin på 10 prosent, antyder Frode Martinussen.

– Hva må gjøres for å nå et slikt mål?

– Logistikken er endret, og vi satser på webshop. Flere verksteder bestiller deler via nettet. Siden jeg tok over ledelsen i selskapet i februar i år, har webshop-andelen av salget gått opp fra 30 til 40 prosent.

Ledelsen for Meca-selskapet i Norge forteller om stabil bemanning.

– Vi har 195 årsverk fordelt på 220 ansatte. Ved hovedkontoret/hovedlageret i Gjøvik har vi 75 ansatte, og to-skiftordning for å få sendt varer ut til verkstedkundene så fort som mulig. En stabil og god bemanning har også bidratt til sterk produktivitetsvekst, sier administrerende direktør Martinussen.