Mattilsynet foreslår tiltak for å unngå for høyt inntak av energidrikker blant barn og unge

Mattilsynet har fått Vitenskapskomiteen for mat og miljø til å gjøre en risikovurdering av energidrikker og koffein. 

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mattilsynet har fått Vitenskapskomiteen for mat og miljø til å gjøre en risikovurdering av energidrikker og koffein. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Mattilsynet anbefaler blant annet en øvre grense for koffeininnhold i energidrikker.

DEL

Helse- og omsorgsdepartementet ga tidligere Mattilsynet i oppdrag å utrede konkrete tiltak for å forhindre at barn og unge får helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker.

Nylig overleverte tilsynet en risikovurdering av energidrikker og koffein som de hadde fått Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) til å gjøre.

VKM gjorde flere funn. Blant annet at det å drikke energidrikker kan gi både søvnproblemer og oppleve angst, uro og hjerteklapp hvis det drikkes for mye, spesielt over kort tid. Nøkternt inntak er derimot ikke forbundet med slike negative helseeffekter, opplyser de.

– Ikke lovpålagt aldersgrense

De peker videre på eventuelle negative helseeffekter ved høyt inntak må ses i sammenheng med innholdet av koffein. For andre stoffer i energidrikkene kunne ikke VKM finne noen åpenbar sammenheng med helserisiko.

– Vi anbefaler en rekke tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av et høyt inntak av energidrikker, men ikke lovpålagt aldersgrense, da vi mener det ikke eksisterer kunnskap som tilsier at dette er nødvendig. Heller ikke i andre skandinaviske land har myndighetene innført aldersgrense på energidrikker, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Tiltakene

Mattilsynet anbefaler derfor en innføring av en forskriftsfestet grense for hvor mye koffein energidrikker kan inneholde. Det anbefales at grensen skal være 32 milligram per 100 milliliter.

I tillegg anbefales tiltak for å øke kunnskapsnivået om koffein og energidrikker, overvåking av utviklingen i markedet, og av barn og unges inntak av energidrikker og andre koffeinholdige mat- og drikkevarer.

Mattilsynet ser positivt på signaler fra drikkevarebransjen om at de er åpne for å se på mulighetene for å utvikle mer forpliktende retningslinjer for selvregulering av energidrikkemarkedet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken