Manglende tillit til norsk helsevesen

Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Nesten 30 prosent av befolkningen tror at norske pasienter blir skadet på sykehuset, og kun 14 prosent mener helsevesenet vårt er veldig godt.

DEL

Det viser en ny undersøkelse utført av Forbrukerrådet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester.

- Et sentralt krav, og en naturlig forventning til det norske helsevesenet, er at du som pasient får best mulig behandling når du har behov for det. Det er ikke et urimelig krav med tanke på hvor mye penger vi bruker på dette. Norge bør ligge helt i verdenstoppen med hensyn til behandlingskvalitet, med tanke på hvor mye ressurser vi bruker på det, sier Terje Kili, fagsjef for offentlige tjenester i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Norge skårer dårligere

Internasjonale undersøkelser viser dessverre at så ikke er tilfelle. En internasjonal undersøkelse gjennomført i 2010 viste for eksempel at Norge innen pasientsikkerhet skårer dårligere enn gjennomsnittet av de land som deltok i undersøkelsen.

- Dette er ikke godt nok. Folk skal kunne ha tillit til at helsevesenet leger deg og at du kommer ut friskere enn da du ble lagt inn, sier Terje Kili.

Kun 14 prosent er veldig fornøyd

Forbrukerrådet har i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester gjort en undersøkelse hvor man har spurt et representativt utvalg om hva de mener kjennetegner god kvalitet i helsetjenesten, og hvilke erfaringer og synspunkter de har på forhold knyttet til pasientsikkerhet. Undersøkelsen viser blant annet at:

Kun 14 prosent vurderer kvaliteten på helsetjenester i Norge som veldig god.

Dersom man også inkluderer de 68 prosentene som har svart ganske god, er vi oppe i 82 prosent som vurderer kvaliteten på helsetjenester i Norge som god.

- Det er jo grunn til å spørre seg om "ganske god” er godt nok, sier Terje Kili.

Tre av ti tror de vil få skader

Undersøkelsen avdekker at mange er redd for å bli skadet av helsevesenet.

Flere enn 3 av 10 vurderer det som veldig sannsynlig (2 prosent) eller ganske sannsynlig (29 prosent) at pasienter kan bli skadet under sykehusbehandling i Norge (som innlagt pasient eller ved dagbehandling på poliklinikk).

- Dette er noe norsk helsevesen bør merke seg siden det også sier noe om tilliten til systemet, legger Kili til.

Vurderingene kan også være preget av nær families erfaringer

4 av 10 (39 prosent) oppgir at de selv eller noen i familien har opplevd en skadelig hendelse i forbindelse med kontakt med helsetjenesten. Alle disse oppgir at den skadelige hendelsen skjedde i Norge.

- Samlet gir dette et bilde av et system som etter Forbrukerrådets mening underpresterer gitt de ressursene som stilles til disposisjon, sier fagdirektøren.

Rapportering hjelper

Det er i den siste tiden blitt satt i gang prosjekter fra myndighetenes side som Forbrukerrådet håper vil hjelpe på nordmenns manglende tillit til helsesektoren:

- Vi mener at Pasientsikkerhetsprosjektet, krav om at helseforetakene må rapportere om pasientsikkerhet, samt at meldesystemet er flyttet over til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester, vil samlet sett føre til at pasientsikkerhet kommer enda mer i fokus, sier Terje Kili.

- Dessverre er det ofte slik at enkelte ting blir ikke vurdert som viktig før du må rapportere på det, avslutter han.

Fakta om undersøkelsen:

Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester står bak Pasientsikkerhetsundersøkelsen 2012. Den er blitt utført av TNS Gallup. 1125 nordmenn ble intervjuet på web og med brev i perioden 19. – 26. april 2012.

Artikkeltags