– Volumet på barnehagesøkningen er større enn den har vært de siste åra. Mange har søkt om større plass enn de allerede har, og det er søkt om plass til flere ett og to år gamle barn enn tidligere, sier Ane-Kristin Nærbøe, barnehagesjef i Østre Toten kommune.

Nytt barnehageår starter 1. august, og fristen for å søke plass i Østre Totens barnehager var 1. mars. Østre Toten har samordnet opptak til kommunale og private barnehager.

Opptaksmøte

– Vi hadde første opptaksmøte tirsdag, og det er på det rene at vi ikke har plasser til alle som har søkt, sier Nærbøe.

Ut fra søknadene 1. mars anslår hun at kommunen har 10–20 plasser for lite kommende barnehageår. Hun understreker samtidig at dette tallet per i dag er høyst usikkert. I dag blir de folkevalgte i hovedutvalg for undervisning orientert om situasjonen. I møtet vil det blir drøftet tiltak for å oppnå full barnehagedekning.

– Tilbud om barnehageplass – til dem som får dét – blir sendt ut mandag 19. mars, med frist for å takke ja innen 30. mars. Først når vi får tilbake svarene vil oversikten over situasjonen inn mot nytt barnehageår blir mer nøyaktig. Det er alltid noen som takker nei til plassen de blir tilbud, og det vil åpne for noen som står på venteliste, sier hun.

Venteliste i Lena

Nærbøe opplyser at det er spesielt lange ventelister på barnehageplass i Lena-området, mens det i Lund i Kolbu er ledige plasser. Også i Skreia-området er det en og annen enkeltplass ledig.

– Barnehagestyrerne har satt i gang et arbeid med å tilby andre alternativer til dem som ikke kan få sitt prioriterte ønske oppfylt. Det ligger likevel i kortene at vi må foreslå tiltak for å møte etterspørselen, dersom kommunen skal oppnå full barnehagedekning, sier barnehagesjefen.

Hun opplyser at det er søkt om barnehageplass til godt over 90 prosent av alle barn i alderen tre til fem år, og mellom 50 og 60 prosent av barn i alderen ett og to år.

– Det er makspris, kombinert med situasjonen på arbeidsmarkedet, som er hovedgrunnen til økt volum i barnehagesøkningen, mener hun.

Østre Toten utvidet foran inneværende barnehageår med flere plasser i eksisterende barnehager. Nærbøe sier det derfor ikke er rom for å etablere nye plasser innenfor eksisterende arealer.

Nye tilbud

– Foran kommende barnehageår er tilbudet utvidet ved Lund og Nordlia barnehager. I Nordlia, hvor det dreier seg om en ny friluftsavdeling, viser søkningen at det vil bli fullt, mens det er plasser ledig i Lund. Vi har mange planer om nye barnehagetilbud i kommunen, men dette henger sammen med innføring av ny barnehagestruktur. Disse planene hjelper oss med andre ord ikke kommende barnehageår. Derfor må vi etablere ett eller annet helt nytt for å møte behovene kommende barnehageår, sier Ane-Kristin Nærbøe, barnehagesjef i Østre Toten.