- Det bør vekke oppsikt i det politiske miljø på Stortinget at Sigbjørn Johnsen som tidligere finansminister nærmest slakter regjeringens og stortingets forsøk på å løse langsiktige og nødvendige oppgaver innen samferdsel etter kontantprinsippet. Stortingets bevilgningssystem er et hinder for fornuften, og det har satt Norge mange tiår bak sammenlignbare land i Europa når det gjelder både vei- og jernbaneutbygging, sier Brenna.

Han oppfordrer nå hele Stortinget til å tenke nytt og å lytte til innspillene som de to politiske ringrevene presenterte i en kronikk i Aftenposten nylig.

Overmoden

- Tida er overmoden for å finne løsninger som kan løse samfunnets behov for helt nødvendige investeringer i vei og bane. Utbygging av jernbane og vei må fristilles fra de årlige bevilgningene i Statsbudsjettet. Dette kan gjøres ved å omdanne Jernbaneverket og Statens Vegvesen til statlige aksjeselskap. Dermed kan utbyggingen delvis lånefinansieres, skrives ned og avdras i forhold til prosjektenes levetid. I tillegg vil det da være mulig å skaffe finansiering fra markedet, sier Brenna.

Stamnett

Han viser også til at transportetatenes utredninger viser at det er behov for å bygge ut stamnettet for rundt 400 milliarder kr. I 2007 ble det bevilget 5,5 milliarder kr. Med dagens bevilgningssystem og utbyggingstempo, vil det derfor ta mange tiår før det oppnås akseptabel standard på vei og bane.

Brenna har både E16, Gjøvikbanen og Riksveg 4 i tankene for nødvendige investeringer.

- Jeg ønsker meg også større myndighet til fylkestinget når det gjelder å bestemme strekninger og tempo, samt å finne aktuelle investorer i markedet, avslutter Brenna gjennom en pressemelding.