Liv meldte overgang til «fienden»

SA JA: ? Man kan ikke velge virkelighet. Jeg vil jobbe for et best mulig tilbud innenfor tildelte rammer. DPS Gjøvik kan bli skikkelig bra, sier Liv Hammerstad, nykonstituert leder. Foto: Henning Gulbrandsen

SA JA: ? Man kan ikke velge virkelighet. Jeg vil jobbe for et best mulig tilbud innenfor tildelte rammer. DPS Gjøvik kan bli skikkelig bra, sier Liv Hammerstad, nykonstituert leder. Foto: Henning Gulbrandsen

Av
Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

– Ingen kan vel si at jeg har smisket meg til jobben, ler Liv Hammerstad. Hun hopper ned fra barrikadene og tar over et av landets største DPS.

Den tidligere avdelingsoverlegen ved psykiatrisk avdeling på Gjøvik sykehus, har sagt ja til å lede DPS Gjøvik. Hun er konstituert fram til 31. mars, og tar over etter Ragnhild Wangen.

For få uker siden frontet hun sykehusaksjonen, som talsperson for psykisk helsevern. Der har Liv Hammerstad fyrt løs mot både Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst, som har iverksatt omstillinger og kutt hånd i hånd.

Nå står hun midt oppe i det selv. Hun skal føre omstillingen trygt i havn ved et av landets største distriktspsykiatriske sentre, med 240 ansatte.

– Litt av et ansvar, medgir hun.

Det var Gunn Gotland Bakke, divisjonsdirektør i Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet som ringte og bød fram stillingen. Liv måtte selvfølgelig spørre. «Vil dere kneble meg nå?». Men begrunnelsen hun fikk var at de setter pris på en leder med sterke meninger. En som tør å si ifra.

Liv Hammerstad har en tendens til å ville være med på ting. Hun liker å bestemme, innrømmer hun lattermildt. Etter et par raske runder med seg selv, landet hun på et ja.

– Vedtakene er gjort. Vi vet ikke hva som kan kommer av framtidige nedskjæringer. Men vi vet hva rammen er i dag. Det er en virkelighet man ikke kan velge seg bort fra. Det er viktig å gjøre det beste ut av situasjonen.

Morgendagens DPS-tilbud blir ganske annerledes enn det har vært.

– Jeg tror det kan bli virkelig bra, sier Hammerstad.

Store endringer er allerede igangsatt. Poliklinikken på Toten skal flyttes til Gjøvik og samlokaliseres med poliklinikken der. Spesialiserte avdelinger på Reinsvoll blir borte, og pasientene skal tas hånd om på DPS Gjøvik. Man skal etablere ti senger for spiseforstyrrelser, og lage åpen akuttpost med ti senger og en åpen allmennpost med ytterligere ti plasser for dem som søkes inn elektivt. Ti DPS-senger beholdes også i Valdres etter nedskjæring fra atten.

Men omstillingen har et annet fokus enn senger.

– Nå skal vi nesten ikke legge inn folk lenger. Vi skal gi økt poliklinisk behandling, og ikke minst etablere tilbud slik at folk får hjelp hjemme.

Akutt- og krisetjenestene skal styrkes betydelig. Åpningstidene skal utvides fra ordinær kontortid til sent på kvelden. Den nye sjefen ønsker å minst doble antall ansatte i denne tjenesten. I dag er fem. Innunder akutt- og krisetjenesten skal det også utvikles et akuttambulant team, som står parat til å reise hjem til folk. Alt dette har Liv Hammerstad store forventninger til.

– Din største utfordring?

– I første omgang å ta vare på behandlingstilbudene uten at noe svikter. Omstilling er i sin natur en sårbar tid. Ansvaret er stort, men jeg føler meg på ingen måte alene. Jeg er omgitt av dyktige folk i staben.

Selv om hun selv har protestert, mener Liv Hammerstad at mulighetene og fortrinnene med et nytt DPS-tilbud har kommet i skyggen.

– Jeg forstår at berørte avdelinger er opptatt av å forsvare tilbudet sitt. Men det er viktig å understreke at det jobber svært dyktige folk i DPS-systemet også, sier hun.

Artikkeltags