Timothy McVeigh ble henrettet mandag. Han ble dømt for å ha drept 168 mennesker da han sprengte en bygning i Oklahoma by.
- Endelig kan de etterlatte få fred. Rettferdigheten har seiret, sier USAs president George W. Bush.

Vårt spørsmål var: Er det dødsstraff riktig straff i slike grusomme saker?

Det er kommet inn 55 stemmer, som fordeler seg slik (prosent i parantes):
Ja 25 (45,5%)
Nei 30 (54,5%)