Gå til sidens hovedinnhold

Leverer gullnåla i protest

Artikkelen er over 11 år gammel

Fem «veteraner» i Oppland Arbeiderblad sender gullnåla de fikk for 40 års medlemskap i LO i retur, som protest på eiernes håndtering av avisa.

De fem som har over 200 års fartstid som LO-medlemmer og over 200 års virke i Oppland Arbeiderblad, har forfattet et skriv til LO-leder Roar Flåthen, hvor de redegjør for hvorfor de nå sender gullnåla i retur.- Det er med stor forundring og harme vi registrerer A-pressens håndtering av Oppland Arbeiderblad. I de siste fem åra har avisen levert til sammen 150 millioner kroner i konsernbidrag til sine eiere. En av hovedeierne er Landsorganisasjonen, poengterer Rolf Erik Nilsen, Hans Arne Olsen og Svein Ween.

Vanskelige tider

- Men alle vi vet at mediebransjen er inne i vanskelige tider, med fallende annonseinntekter og reduserte opplag?- Vårt poeng er at nedbemanningsprosessen kunne vært tatt over noen få år. Det har avisa råd til med de store overskuddene den har hatt de siste åra. Bare i fjor tok konsernet ut over 36 millioner kroner. Selv i år, med finanskrisa, ser det ut til at avisa vil få et overskudd på om lag 10 millioner kroner.

- Vi har også erfart de siste årene at OA har gjennomført nedbemanninger tross store overskudd. Nå skal 17 årsverk bort i løpet av kort tid, denne høsten og neste år. Dette mener vi er helt uhørt, sier Rolf Erik Nilsen til Oppland Arbeiderblad.- Hva mener dere kunne vært et alternativ?- Nå blir det oppsigelser. Vi mener man burde ha gjennomført en eventuell nedbemanning uten oppsigelser ved å bruke noe mer tid og ved bruk av AFP-ordningen.

Skuffet

- Hvorfor en slik reaksjonsmåte?- Rett og slett fordi vi er meget skuffet over den måten LO utøver sitt eierskap på i A-pressen. Å være med på å si opp flere av sine medlemmer i en lønnsom bedrift tar vi sterk avstand fra.

- Så det er rett og slett som en følge av vår skuffelse over LO vi nå velger å returnere gullnåla for 40-års medlemskap. Ved en slik handling håper vi faktisk LO tar fatt i saken. Å være eier i A-pressen og utøve sitt eierskap som den verste kapitalist kan ikke være forenlig med grunnprinsippene LO skal leve etter, avslutter de fem veteranene med i sitt brev.