Foruten Hoff menighets egen møtevirksomhet og ulike typer kulturaktivitet, legges det opp til utstrakt utleievirksomhet.

– Vi skal samle kor, musikk, speiding, drama, trim, møter og opplysningsvirksomhet i senteret. Vi planlegger også kafé og rasteplass for folk som går Pilegrimsleden. Rotary har meldt sin interesse for å leie lokaler til sine møter, og vi vil tilby utleie i forbindelse med dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager og minnesamvær, forteller menighetsrådsleder Berit Overn.

Storsal med scene

Menighetssenteret skal bli 800-900 kvadratmeter stort, og blant annet romme en storsal med scene. Kostnadsrammen for prosjektet lyder på 12 millioner kroner, hvorav fem millioner kroner skal finansieres ved hjelp av innsamlede penger. Resten skal etter planen finansieres ved hjelp av spillemidler, som det skal søkes om neste år, penger fra salg av Klokkergarden på Hoff, og lån i bank.

– Vi har tilsagn på lån, og er i dialog med kommunen om salg av Klokkergarden. Det er ikke unaturlig å tenke seg at kommunen kan ønske å kjøpe den, i og med at bygningen er lokale for Hoffsvangen barnehage, sier Berit Overn.

– Er det noen fare for at høye priser i byggemarkedet kan gjøre byggingen dyrere enn planlagt?

– Vi har hatt et nært samarbeid med Toten Bygg og Anlegg gjennom hele planleggingsfasen, og tenker oss å bruke det lokale firmaet også på selve byggingen. Kostnadsberegningen har de hjulpet oss med, så vi forventer at den vil holde, sier Berit Overn.

Spent på driften

Selv om det er gjort en formidabel innsats over mange år med finansieringen av menighetssenteret, knytter det seg usikkerhet til hvordan det vil gå når det hele står ferdig og skal driftes.

– Kommunen har måttet gå inn og hjelpe Østre Toten kulturhus med driftsøkonomien. Vil dere klare å drive uten tilsvarende hjelp?

– Driften blir spennende. Vi stipulerer med en del inntekter fra utleie. Dessuten har vi en formidabel dugnadsinnsats som vi kommer til å nyte godt av, sier Overn.

Leder i byggekomiteen, Arne Birger Nilsen, sier at senteren vil trenge rundt 100.000 kroner i driftsinntekter årlig for at økonomien skal gå rundt.

– Vi håper de gode krefter skal stå oss bi. Leieinntekter og kommunale kulturmidler til drift av forsamlingslokaler vil representere inntektssiden. Jeg har registrert vanskelighetene på Skreia, men vi kan ikke kople disser til vårt prosjekt. Vi skal nok greie å bære børa bare bygget kommer opp, sier Arne Birger Nilsen.