I Oppland ligger lederlønninger på 431.900 kroner, dette er 16 prosent mindre enn landsgjennomsnittet og desidert lavest i Norge, viser ny undersøkelse. Undersøkelsen er gjort blant 2745 ledere fra hele landet og er utført av De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra organisasjonen Lederne. De høyeste lønningene finner man i hovedstaden og områder med olje- og gassvirksomhet.

Den gjennomsnittlige lønningen for en norsk mellomleder er 513.000 kroner, og lederne i Oslo tjener i snitt 10 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Lavest i Innlandet

På bunnen av lønnstabellen finner man Oppland, som ligger 16 prosent lavere enn snittet.

- Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Ifølge Brekke presses lederlønningene ofte ned i områder der arbeidsgiverne sitter med de sterkeste kortene.

- Det kan straffe seg i lengden. Da er bedriftene selv med på å gjøre området sitt lite attraktivt for ny kompetanse, få vil etablere seg i områder der man tjener mindre for samme arbeid, sier Brekke, i en pressemelding.

Kommunestørrelse teller

Undersøkelsen viser også at størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker lønnsslippene. Mens lederlønninger i en kommune med over 50.000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560.300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15.000 innbyggere gjennomsnittlig 529.100 kroner.