LEDER 1

Artikkelen er over 17 år gammel

Drap etter en djevelsk plan

DEL
De fem medlemmene av Nes herredsrett er helt sikre på at Orderud-drapene var nøye planlagt og utført etter en djevelsk plan. Alle hypoteser om at drapene var en spontanhandling, utført i affekt av "en gal mann", er forkastet av retten. Likeså at andre enn ekteparet Orderud kunne ha motiv og dermed utført ugjerningen. Gårdstvisten ligger bak, mener retten, og dømte tre av de tiltalte til lovens strengeste straff, 21 års fengsel.

Retten mener at denne tvisten sterkt preget ekteparet. Forholdet til de drepte hadde i flere år vært iskaldt. Tvisten var langt fra løst og det hele kunne dreie seg om mange penger. Underskriftsforfalskningen kunne bli avslørt, og det begynte å haste. Slik var aktoratets resonnement, og retten valgte å følge det.

Straffen er en naturlig følge av utfallet av selve skyldspørsmålet. Når man er funnet skyldig i overlagt å ha medvirket til å drepe tre mennesker, finnes det ikke alternativer til lovens strengeste straff. Rettens oppfatning er at de dømte har hatt god tid til å tenke seg om og glemme drapsplanene. Men de holdt i stedet fast på dem, og gjennomførte drapene. Drap etter nøye og langvarig planlegging, finnes det heller ikke noe formildende ved.

Lars Grønnerød slipper unna med to og et halvt år for uaktsom medvirkning. Tvilen har altså kommet ham til gode, men ikke de tre andre. Årsaken til forskjellsbehandlingen er at retten har stolt mer på Lars Grønnerøds forklaringer enn på de andres. Retten har følt at han i større grad enn dem har forsøkt å bidra til at saken oppklares.

Han, den kronisk småkriminelle, med rulleblad og tvilsomme venner, er for retten mer troverdig enn et aktverdig ektepar og den noe vidløftige, men langt fra tungt kriminelle Kristin. Det er fordi både søster Kristin og ekteparet er tatt i løgn og fortielse gjentatte ganger. Slik står saken etter dommens dag i en av Norges mest omtalte drapssaker. Og mer omtale vil det bli. For dommene er anket og aktørene kan om litt belage seg på enda en mediefokusert rettsrunde.

Artikkeltags