Sykehuset Innlandet innkalte til pressekonferanse med Lang-Ree og fagdirektør Toril Kolås i ettermiddag.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree avslørte sin innstilling til etablering av kvinneklinikk og ny fødestruktur.

Ifølge OAs journalist på stedet går ledelsen i Sykehuset Innlandet inn for kvinneklinikk på Lillehammer sykehus.

Lillehammer

Det sentrale punktet var om SI skal etablere én eller to kvinneklinikker i Innlandet. Med dette kan man ta seg av syke fødende/kompliserte fødsler, som i dag sendes til Oslo.

Arbeidsgruppen går inn for at kvinneklinikken skal legges til Lillehammer.

Denne arbeidsgruppa har jobbet med tre alternativer: Lillehammer, Lillehammer/Hamar og Lillehammer/Elverum.

Uenighet

Ifølge OAs journalist i Brumunddal var representantene fra Hedmark-siden uenige i at klinikken skal legges til Lillehammer.

Gjøvik har ikke noe å bekymre seg for, skal vi tro administrerende direktør Morten Lang-Ree:

– Fødetilbudet på Gjøvik vil bli opprettholdt, sier Lang-Ree til oa.no tirsdag ettermiddag.

Rustes opp

Kvinneklinikken på Lillehammer skal etter planen rustes opp for å kunne ta i mot kompliserte fødseler.

Den endelige avgjørelsen skal vedtas 19. april.