Giverne var Direktoratet for byggkvalitet og Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag. De samarbeidet nemlig om en stand på årets Bygg Reis Deg messe, som ble arrangert på Lillestrøm forrige helg.

Der var to tømrerlærlinger fra Betonmast Rotstigen på Gjøvik leid inn for å vise kompetansen til dagens lærlinger. Lærlingene Petter Kjelsrud Rogne og Kåre Magnus Sveum snekret rett og slett en solid utebod. Direktoratet og Opplæringskontoret valgte å gi den til en frivillig organisasjon.

Fra Lillestrøm til Torpa

Mandag ble uteboden fraktet fra Lillestrøm til Torpa. Den skal heretter huse speiderutstyret til speidergruppa til Torpa KFUK-KFUM. En ivrig dugnadsgjeng fra foreningen sørget for grunnarbeidet, og de unge speiderne sto klare til å ta imot huset. Speiderleder Harald Åsødegård var blant dem som jublet.

30 barn

Oppslutningen om speideren har økt og nærmere 30 barn er nå med i speidergruppa. Når de samles annenhver uke, er de mye ute. Ungene lærer å lage gapahuk, knuter og førstehjelp. De er også på overnattingsturer og sommerleir.

– Vi har lav terskel og alle kan være med, uansett ferdigheter og bakgrunn. Uteboden vil gi oss mye bedre tilgjengelighet til turutstyret. I dag er det tungvint å måtte oppbevare utstyret på menighetssenteret og hjemme hos speiderlederne, sier Åsødegård.

Lett tilgjengelig

Erik Haugom, rådgiver i direktoratet, er glad for at gaven falt i smak.

Speideren inviterer til friluftsliv og fysisk aktivitet og har mye utstyr som skal tas vare på.Det er fint at vi kan bidra til at utstyret deres er lett tilgjengelig når ungene skal på tur, sier han.

Fakta om Direktoratet for byggkvalitet:

  • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet.
  • Direktoratet forvalter sentral godkjenning – en frivillig kvalitetsordning som viser at et foretak har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset aktivitetene det utfører i byggenæringen.
  • Sentral godkjenning administreres av DiBKs avdeling på Gjøvik hvor det er 40 ansatte.

Fakta om Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag

  • Opplæringskontoret for håndverk- og industrifag (OKHI) er et bindeledd mellom lærebedrifter, skoler, myndigheter og søkere til lærlingplass.
  • OKHI følger opp og formidler lærlinger innen blant annet bygg og anleggsfag, og hjelper bedrifter å bli godkjent som lærebedrift.

(Kilde: Direktoratet for byggkvalitet)