Staten tilbyr bøndene 90 millioner kroner

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kutter overføringene til bøndene med 70 millioner kroner. Økte priser gir statens tilbud en ramme på 90 millioner kroner.

Tilbudet er 770 millioner kroner under kravet som ble fremmet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forrige mandag.

I sitt første oppgjør med bøndene vil Dale kutte den direkte støtten fra staten med 70 millioner kroner. Samtidig gis det rom for å øke prisene med 125 millioner kroner. Samlet ramme på årets tilbud er på 90 millioner kroner, inkludert overførte midler fra i fjor på 56 millioner kroner og reduserte fradrag på 21 millioner kroner.

Prisøkningen vil gjøre handlekurven 50 kroner dyrere i året for en gjennomsnittshusholdning.

Krevende situasjon

Statens forhandlingsleder Leif Forsell sier at tilbudet tar hensyn til den generelle økonomiske situasjonen med økende ledighet, flyktningsituasjonen og lønnsoppgjøret som er preget av moderasjon.

– Den økonomiske situasjonen er vanskeligere i år enn i fjor, og lave råvarepriser i Europa gjør at en mer moderat lønns- og kostnadsutvikling er nødvendig for å opprettholde konkurransekraften og øke produksjonen, slik regjeringen har mål om, sier departementsråd Forsell i Landbruks- og matdepartementet.

Mer enn andre

Tilbudet vil gi en inntektsvekst for bonden på 1,5 prosent fra 2016 til 2017.

Samlet inntektsvekst for jordbruket vil i så fall bli 5,25 prosent i den tiden Frp har hatt landbruksministeren, mot et snitt på 2,5 prosent for andre grupper.

– Jordbruket har hatt en god utvikling og meget god inntektsvekst de to siste årene, sier Forsell.

Vrir til korn

Statens tilbud vil gi mer til kornproduksjon og mindre til produksjon av gress i kornområdene.

Totalt flyttes det på 14 milliarder kroner innenfor budsjettrammen, ble det opplyst under framleggelsen av statens tilbud onsdag ettermiddag.

Staten vil også vri noe mer tilskudd over på produksjon av storfekjøtt, heter det.

Småbrukarlaget: Staten bygger ned matproduksjonen

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene er en aktiv nedbygging av evnen til å produsere mat i Norge, mener Småbrukarlaget.

– Det er et enda sterkere kjør mot å prioritere store bruk på bekostning av små og mellomstore bruk, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, om tilbudet.

Hun mener staten ikke svarer på Stortingets mål om å øke norsk matproduksjon over hele landet.

– Skal vi ha mulighet til å øke matproduksjonen på norske arealer, så må alle bønder over hele landet få en inntektsøkning. Dette forutsetter at budsjettmidlene økes i forhold til dagens nivå. Staten velger å gjøre det motsatte. (©NTB)

(©NTB)

Artikkeltags