Kraftige reaksjoner på «søppelgavene» til rusavhengige: – Skammelig! Simpelt! Respektløst!