De møtte nedgangstider med å gi en gavepakke til alle småbarnsforeldre – det ga babyboom og nasjonale rekorder i befolkningsvekst.

Nesseby kommune er ikke helt som andre kommuner. De er Finnmarks minste kommune og etter år med stadig færre innbyggere måtte de ta et grep. Fra 2007 har barnehagene i kommunen vært gratis. I 2011 ble det født 16,6 barn per 1000 innbyggere (nasjonal rekord) og i fjor hadde de en vekst i folketallet på 4,2 prosent. Det er størst vekst i Norge.

– Jeg er ikke i tvil om at gratis barnehager er hovedgrunnen til befolkningsveksten, sier en lett opprømt ordfører Knut Store (A).

Mens andre ser om de kan øke inntektene til kommunene sine ved å få foreldrene til å betale makspriser, gikk de motsatt vei og det har faktisk gitt dem mer penger i kommunekassa. Utgiftene med gratis barnehager dekkes opp av økte rammetiskudd fra staten beregnet ut fra folketallet.

– Vi sitter faktisk igjen med nettogevinst på rundt 400.000 kroner etter at vi regnet på det for et par år siden, sier Store.

Må bygge ut

Nesseby hadde 927 innbyggere i 2004, og i løpet av de neste fire årene stupte de ned til 856 personer. Da hadde ennå ikke effekten av de gratis barnehagene slått inn. Per 1. januar i år er de igjen 919 innbyggere, en befolkningsvekst på 4,2 prosent (37 personer) fra året før. Ordfører Store har god grunn til å stole på at tiltaket med barnehagene har garantert effekt. I 2012 gjeninnførte de nemlig foreldrebetaling og da stupte folketallet igjen.

– Det er helt utrolig klart, sier han.

Derfor snudde de nok en gang og gjorde alt gratis igjen fra i fjor, og sertter befolkningsvekstrekord i år. I 2012 flyttet de inn i et flunka nytt oppvekstsenter for hele kommunen. Der er både barnehagen, barneskole, ungdomsskole, voksenopplæringen og SFO samlet i enhet.

– Men det er for lite, nå må vi utvide, sier Store.

Ingen hadde sett for seg det store antallet barn de effektive gratispakkene kunne produsere, og det to år gamle oppvekstsenteret skal bygges ut for 17 millioner kroner for å huse voksende barnekull. De satte av 11 millioner kroner før jul, men i disse dager må seks nye millioner plusses på for å få plass til alle barna.

Positiv utvikling

– Barnehagen er helt full, sier Heidi Trang Johannesen, inspektør på oppvekstsenteret.

Hun forteller at da de begynte planleggingen av oppvekstsenteret, var prognosene for befolkningsutviklingen langt mer dystre.

– Det er en hyggelig utfordring, sier hun.

Ordfører Knut Store forteller at befolkningsveksten har ført til tryggere forhold for kommunens ene butikk, de to kafeene og bensinstasjonen. Dessuten har det blitt mer aktivitet i idrettslaget og de andre frivillige organisasjonene.

– Det er en positiv utvikling, og det gir store ringvirkninger for hele samfunnet her, sier han.

Nesseby innførte gratis barnehager fra 2007 etter flere år med befolkningsnedgang.

De hadde 927 innbyggere i 2004 og falt til 856 i 2008. Det betyr en nedgang på hele 8,3 prosent.

Nå har de igjen 919 innbyggere, en vekst fra 2008 på 7,4 prosent.

I fjor alene vokse innbyggertallet med 4,2 prosent.

I 2011 toppet de landsstatistikken med 16,6 fødsler per 1000 innbyggere.

Søndre Land kommune hadde 6042 innbyggere i 2004 og 5853 i 2008. En nedgang på 3,1 prosent.

En ytterligere nedgang framover på 2,5 prosent har gitt dagens innbyggertall på 5701 personer (i fjor sank tallet med kun to personer).

Nordre Land kommune hadde en nedgang fra 6916 innbyggere i 2004 til 6636 i 2008 (4,0 prosent).

De neste årene har det vært vekst i folketallet, men i fjor sank det med hele 58 personer (0,9 prosent) til 6700.