9. og 16. mars inviterer de til et to dagers seminar i lokalene til BI på Kallerud i Gjøvik for å pirre interessen for styrearbeid. " Kvinner i styret" er lagt opp som et praktisk innføringskurs i styrearbeid, som tar for seg hva som kreves av et styremedlem. Deltakerne blir inndelt i grupper for å jobbe med et par konkrete oppgaver. Seminaret er åpent for både kvinner og menn, men målsettingen er å få med minst halvparten kvinner. Et par kvinnelige styremedlemmer vil være med og fortelle om sin erfaring fra styrearbeid.

Lærerikt

– Styrearbeid er både lærerikt og interessant, sier Karin Blomberg, Innovasjon Norges representant i samarbeidsprosjektet "Kvinner i Oppland ". Selv har hun bakgrunn fra bank og ulike styreverv, blant annet i Oppland Sentralsykehus. Akkurat nå sitter hun i styret for Lillehammer og Omegn Boligbyggelag.

– Det er viktig at næringslivet tar i bruk kvinners kompetanse, sier Tore Sagstuen, daglig leder i Næringsrådet for Gjøvik-regionen. Han har også styreerfaring fra flere sammenhenger, blant annet fra Totenprodukter, som har fått to kvinnelige styremedlemmer de siste åra.

– Det blir bedre dynamikk i styrer som består av begge kjønn, mener Sagstuen, og viser til at kvinner og menn utfyller hverandre på mange måter.

– Et styre uten mangfold er et dårlig styre, synes han.

En myte

– Det er en myte at kvinner ikke er kvalifisert for styrearbeid, sier Karin Blomberg, og minner om at mer enn halvparten av studentene på høyere utdanning er kvinner.

– Problemet er at styrer tradisjonelt har vært en mannsarena. Menn velger menn, fordi kvinnene ikke er på deres arena. Det er mer et rekrutteringsspørsmål enn noe annet, tror hun.

Men i disse dager gjøres det en rekke ting for å synliggjøre kvinnelige styrekandidater. Det er for eksempel opprettet en landsdekkende database, kalt "Kvinnebasen", der man kan søke etter kvinner til styrer og ledende stillinger. Innovasjon Norge har dessuten en database over kvinner og menn som har gjennomført et kurs kalt "Styrekompetanse" på BI. Databasen består av drøyt 1500 personer, hvorav 26 kvinner fra Oppland. Alle disse har gjennomført et fem dagers styrekurs, pluss en 72 timers hjemmeeksamen, verdt seks studiepoeng. Næringsrådet i Gjøvik-regionen har også en database over aktuelle kandidater.

Fordel med skolering

– Hvorfor arrangere styrekurs for kvinner? Hvor mange menn har gått på styrekurs?

– Mange, svarer Tore Sagstuen.

– Stadig flere ser verdien av å skolere seg for styrearbeid, ikke minst etter at vi fikk den nye aksjeloven for to-tre år siden. Etter den nye loven kan et enkelt styremedlem kan bli gjort økonomisk ansvarlig, ikke bare for aktive handlinger, men også for unnlatelser. Det er et meget ansvarsfullt oppdrag i sitte i et styre, påpeker han.

Næringsrådet i Gjøvik-regionen har mottatt fire søknader fra kvinner etter at annonsen for "Kvinner i styret"-seminaret sto på trykk lørdag. Det er plass til 15 deltakere alt i alt. Søknadsfristen går ut 3. mars, så det gjelder å skynde seg.