Gå til sidens hovedinnhold

Kvinne påførte baby store hjerneskader. Lagmannsretten har forkastet anken

Artikkelen er over 7 år gammel

Eidsivating lagmannsrett opprettholder dommen mot kvinnen som påførte spedbarnet sitt store hjerneskader.

Sør-Gudbrandsdal tingrett dømte i fjor kvinnen fra Vestoppland til fengsel i ett og et halvt år. I tillegg må hun betale barnet oppreisning og erstatning på til sammen to millioner kroner.

27-åringen anket både skyldspørsmål og straffutmåling. Lagmannsretten har begrenset sin behandling til det siste, og er kommet til at tingrettens straffutmåling var passende. Dermed er anken i praksis forkastet.

Tiltaltes forsvarer tok til orde for samfunnsstraff, eventuelt i kombinasjon med et kort fengselsopphold. Retten avviser dette som et alternativ i en så alvorlig sak.

«Ved straffutmålingen har lagmannsretten lagt vekt på i skjerpende retning at det er tale om vold mot et forsvarsløst 17 dager gammelt barn, som er fullstendig avhengig av omsorg og beskyttelse», heter det i dommen.

Skadet for livet

OA omtalte hovedforhandlingen og dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett i mai i fjor. Retten fant det bevist at kvinnen filleristet babyen sin med vilje, og at hun kunne forutse skadefølge. Begge domstolene mener hun gjorde det på grunn av frustrasjon og utmattelse.

Gutten, som nå er 19 måneder gammel, overlevde bare så vidt. Det framkom i tingretten at legene vurderte å avslutte livreddende behandling fordi hjerneskadene var så omfattende.

Jens Grøgaard; professor i barnemedisin, mener gutten trolig aldri vil få motorisk funksjon over nivået til en tre måneder gammel baby. Han har også sterkt nedsatt mental kapasitet.

– Hjernen har sluttet å vokse, og tilveksten av hodet er trolig stanset opp, sa Grøgaard i tingretten.

Fratatt all kontakt

Lagmannsretten legger til grunn at barnet har fått diagnosen cerebral parese i ettertid. Dette ut fra opplysninger fra faren, som har overtatt omsorgen.

Faren nekter moren å møte barnet igjen.

«Tiltalte må leve resten av livet med vissheten om at hun har påført sitt eget barn betydelige og varige skader, samt at hun er fratatt enhver kontakt med barnet», konstaterer Eidsivating lagmannsrett.

Retten har funnet lite rettspraksis i sammenliknbare saker.

«De fleste saker om vold mot barn gjelder forhold hvor voldsutøvelsen har vært mer omfattende enn i foreliggende sak, og hvor skadefølgene har vært mindre», skriver dommerne.

Anken ble behandlet denne måneden. Dommen er enstemmig.

Kommentarer til denne saken