– Vi ser til Samfundet i Trondheim som et litt hårete mål, sier det nye styret for Huset på campus Kallerud, som gjennom NTNU nå er kommet inn under Studentsamskipnaden i Trondheim, Sit.

Husstyret tenker ikke først og fremst på den imponerende arealmassen på Samfundet, med konsertsaler, nattklubb, spisesteder og barer. For i Trondheim har man klart å gjøre studenthuset til en sosial og mye brukt fritids- og samlingsplass utenom forelesningssalene for studentene. 

– Framtidas studenthus er ikke rene utesteder. De skal også være flerbrukshus og et sentrum for studentenes egne lag og foreninger, sier daglig leder Einar Skare på Huset.

Utvider tilbudet

Før skolestart i høst skal det derfor gjøres noen innvendige bygningsmessige grep på Huset, som vil gjøre det mulig for studentenes frivillige organisasjoner å bruke lokalene i enda større grad, og ikke minst mulig for flere å være der samtidig. Det er per nå en del bygningsmessige begrensninger for slik flerbruksaktivitet, i Huset, som benyttes til alt fra yogatimer til bandøvelser.

– I tillegg ønsker vi å utvide antall åpningsdager, åpne kafé og få mer aktivitet rundt Huset, sier styret, som opplever at det økende studenttallet i Gjøvik bruker Huset mer.

Framtidas studenthus er ikke rene utesteder.

Einar Skare, daglig leder Huset

– Tidligere har det for eksempel vært 10–15 lag på fredagsquizen. Nå er det 30 lag og fullt hus hver uke, forteller leder Svein Are Danielsen i husstyret.

Konsertplass til 1500

Et av tiltakene som skal gjøres på sikt er å snu oppsettet av scena og serveringen i konsertarealene. Dette vil bli betydelig mer praktisk for både konsertgjengere og arrangør. Og utendørs ble den nye scena innviet i forbindelse med immatrikuleringen sist høst.

– Det er unikt å ha et slikt uteområde, hvor det er fin konsertplass til 1500 stykker. Når skolen har fri om sommeren, er det mulig for andre aktører å bruke den plassen. Per nå er scena uten tak, men vi ønsker å få til noe der i nær framtid. Der vil vi gjerne utfordre både NTNU, kommunen og andre aktører som kunne tenkes å bidra for å få dette til, sier Danielsen og Skare.

Flytting et ikke-tema

Alt som tegnes av nye løsninger på studenthuset nå, tar hensyn til ambisjoner om å utvide her på sikt. Studiebyen Gjøvik har da også ambisjoner om å øke studenttallet med tusener i åra framover.

– Jeg er ganske sikker på at om fem år har det skjedd store forandringer på Huset, sier Skare.

Studentene har per i dag ingen ønsker om å flytte studenthuset til bysentrum. Men studentsamskipnaden har undersøkelser som sier at studenthus er blant de viktigste velferdstilbudene for studentene, og at gjennomføringsgrad og resultat øker der man lykkes i å få studentene til å oppholde seg lenger på campus.

– Det tar lengre tid å gå fra sentrum i Trondheim til Samfundet enn fra sentrum i Gjøvik til studenthuset, påpeker Skare.

– Men man trenger ikke være student for å komme hit til oss på Huset, forsikrer studentenes husstyre.