Lien mener det er galt at lederen for styret i Sykehuset Innlandet (SI), Peder Olsen, samtidig er viseadministrerende direktør i Helse Øst.

– Det er svært udemokratisk og feil at en viseadministrerende direktør er hovedansvarlig for et styre. Sykehusdriften burde vært styrt av politikere som kan kastes hvis de gjør en dårlig jobb, mener Lien.

Er sjokkert

Nylig oppnevnte Helse Øst fire politikere som nå sitter i SI-styret. Der er det totalt 12 styremedlemmer. Lien ser det som en selvfølge at SI-styret både har representanter for de ansatte og for brukerne, men hun vil at politikerne skal ha flertallet.

– De kan gjerne velges ved lokalvalget. Dermed blir det demokratiske valg til dette styret i motsetning til i dag, understreker Lien.

Lederen for Oppland Venstre er samtidig bekymret for sykehusene i Oppland. Hun sier hun er sjokkert over at det skal investeres to milliarder kroner fram til 2020 i Hedmark, men bare 600 millioner i Oppland. I de to milliardene ligger et nytt sykehus ved Hamar, mens det bare er snakk om oppgradering av eksisterende sykehus i Oppland.

– Det betyr at aktiviteten i Oppland blir bygd ned. Men vi må jo utvikle sykehusene for framtiden og da må også tilbudet utvides, sier Lien som til daglig er sosionom ved sykehuset i Lillehammer.

Favoriserer Hedmark

Hun er bekymret over den gradvise nedbyggingen av sykehusene i Gjøvik og Lillehammer, og viser til at sykehusene er i ferd med å miste verdifulle ansatte. Hun forteller at Lillehammer sykehus tidligere var et attraktivt mål for turnuskandidater, men ikke nå lenger.

– Utviklingen i Hamar-området er negativt for Gjøvik og Lillehammer, slår hun fast.

– Mener du at ledelsen i Sykehuset Innlandet favoriserer Hedmark?

– Ja, svarer Bjørg S. Lien og forklarer:

– Sykehuset Innlandet har hovedbase i Hamar-miljøet, og rekrutteringen skjer i stor grad derfra. De har forankring i sitt lokale miljø, og er naturlig nok mest opptatt av dette. Opplendingene har kanskje ikke vært flinke nok. Vi oppdaget agendaen til hedmarkingene for bare noen måneder siden, og da var det for seint. Derfor håper jeg på en ny, politisk styringsmodell, avslutter hun.