De rødgrønne har vernet kontantstøtten fram til stortingsvalget i høst, men så er det stopp. Søndag møtes regjeringen til budsjettkonferanse på Thorbjørnrud for å legge rammene for statsbudsjettet for 2010. Kutt i kontantstøtten blir høyst sannsynlig tema.

Sp på glid

Senterpartiet, som har vært en varm tilhenger av kontantstøtte, er på full fart bort fra sitt opprinnelige standpunkt.

– I et helhetsbilde mener jeg det mest fornuftige vil være å fjerne kontantstøtten helt, sier Trond Lode (Sp), andre nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Han mener det mest tungtveiende argumentet er problemene med integrering av minoritetsbarn i storbyene.

Sp er delt: I forslaget til nytt partiprogram foreslår flertallet på seks at kun foreldre som selv er hjemme med barna har krav på penger. Man skal altså ikke få kontantstøtte for barn hos dagmamma. Et mindretall på fem av elleve vil fjerne kontantstøtten helt. Sps tar endelig standpunkt på landsmøtet siste helga i mars.

Sp-leder Liv Signe Navarsete mener det uansett blir endringer.

– Jeg er blant dem som mener kontantstøtten bør målrettes mer og forbeholdes dem som er hjemme med barna. Jeg har aldri vært tilhenger av den kontantstøttemodellen som ble innført under Bondevik I-regjeringen, sier Navarsete til Dagsavisen.

– Bør bort i 2010

Ap og SV har hele tiden vært imot kontantstøtten og presser på for å fjerne den.

– Jeg mener tiden er moden og at det er naturlig å avvikle kontantstøtten i 2010. Den er i ferd med å avvikle seg selv fordi færre og færre bruker den, sier Gunn Karin Gjul (Ap), første nestleder i familie- og kulturkomiteen.

Soria Moria-erklæringen sier at kontantstøtten skal legges om når full barnehagedekning er oppnådd. Målet er nesten innfridd, men Oslo og Bergen sliter. Gjul mener en aktuell løsning kan være å beholde kontantstøtten midlertidig for dem som ikke får barnehageplass.

– Det kan være en mulig overgangsordning å beholde kontantstøtten for barn mellom 1 år og 1 år og 11 måneder som ikke kommer inn under den lovfestede retten til barnehageplass, sier Gjul.

– Vi er helt klare på at kontantstøtten skal fjernes i neste stortingsperiode, sier SVs May Hansen.

Barne- og familieminister Anniken Huitfeldt er i New York og var onsdag ikke tilgjengelig for kommentar.

De borgerlige partiene vil beholde kontantstøtten og kan endre innholdet i 2010-budsjettet om de vinner valget. (ANB)