– Kommunestyrevedtaket ble enda verre enn forslaget fra administrasjonen.

Det mener pårørendeleder Roger Høiberg i Østre Toten. Han synes det var «ille nok» at det ble foreslått å legge ned seks sengeplasser ved Østre Toten sykehjem, men enda verre at kommunestyret ikke ville sette et tall på hvor mange plasser som kan avvikles.

Opp til rådmannen

– Nå har rådmannen fått fullmakt til å justere antall plasser på sykehjemmet ut fra økonomiske rammer og løpende behov. Da er jeg redd det fort kan bli flere enn seks plasser som avvikles, uttaler Høiberg

Arbeidsutvalget i pårørendenettverket i omsorgstjenesten i Østre Toten skal møtes i løpet av inneværende uke.

– Vi kommer ikke til å sitte stille og la nedbyggingen av sykehjemsplasser bare skje. Vi kommer til å trekke med oss sentrale interesseorganisasjoner i det videre arbeidet med dette, sier han.

Kommunens eldreråd hasteinnkalte til ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet i forrige uke. I en uttalelse «frarådes» kommunen å legge ned seks plasser ved sykehjemmet. I uttalelsen ble kommunestyret bedt om å se på «andre muligheter» for å redusere utgiftene.

Til beinet

Kommunestyret fant ingen andre muligheter enn å belaste omsorgstjenesten mest da aktivitet for ni millioner kroner måtte kuttes for å skape balanse i inneværende års driftsbudsjett.

Barnehager og ambulerende hjemmetjenester ble skjermet for kutt denne gang. Alle andre områder måtte ta et flatt kutt på 0,5 prosent.

Rådmannen hadde på formannskapets oppdrag belyst konsekvensene av å ta de større kuttene i skoler og barnehager framfor i omsorg. Konklusjonen ble at skoler og barnehager er «skåret til beinet» fra før.

For å skjerme ambulerende hjemmetjenester bestemte kommunestyret at det skal være en fortløpende vurdering av alle ledige stillinger i hele organisasjonen.

Den halve prosenten som kuttes i de fleste andre områder betyr for eksempel tre lærere mindre i grunnskolen fra høsten av. De folkevalgte kutter også i egen møteaktivitet og faste godtgjørelser for å bidra til budsjettbalanse.

Frykter mer

Om det ikke er stram økonomi fra før, kan det bli enda vanskeligere for Østre Toten kommune å få endene til å møtes neste år. Det er allerede løftet fram som en mulighet å «forsere» en nedlegging av Kapp bo- og servicesenter.

– Vi får virkelig håpe dette ikke blir alvor før nytt helse- og omsorgssenter står ferdig en gang i framtida, sier pårørendeleder Roger Høiberg.

I et notat fra administrasjonen vises til at Østre Toten per i dag har 199 omsorgsplasser med heldøgns bemanning, mens Vestre Toten har 142 og Gran 156 plasser med heldøgns omsorg.