Kommuneøkonomien: 6 av 16 i Oppland går i minus

I MINUS: Søndre Land er en av 6 kommuner i Oppland der driften gikk i minus i fjor, ifølge de foreløpige regnskapstallene.

I MINUS: Søndre Land er en av 6 kommuner i Oppland der driften gikk i minus i fjor, ifølge de foreløpige regnskapstallene. Foto:

Kommunene i Oppland og Hedmark ligger an til å få de dårligste driftsresultatene for 2018. Søndre Land er en av 6 kommuner i Oppland der driften gikk i minus i fjor, ifølge de foreløpige regnskapstallene.

DEL

Det viser Kommunal Rapports analyse av drøyt 270 ureviderte regnskap som kommunene har levert til redaksjonen. Nasjonalt ligger netto driftsresultat på rundt 2 prosent, før Oslo har levert. Normalt trekker hovedstaden opp gjennomsnittlig netto driftsresultat. (Bak betalingsmur)

Røde tall i Oppland

På bunn av tabellen finner vi i stor grad kommuner i den nye regionen Innlandet. De 16 kommunene i Oppland som har levert data, har til sammen et netto driftsresultat på bare 0,5 prosent. Litt bedre går det i Hedmark, der 17 kommuner i snitt har et resultat på 1 prosent.

Nasjonalt går drøyt 20 prosent av kommunene med driftsunderskudd. I Oppland er andelen så langt på det dobbelte: 6 av 16 har negative tall. Nord-Fron, Sel, Gausdal, Lunner, Søndre Land og Etnedal har alle røde tall i regnskapene.

I Hedmark er andelen som går i minus like stor. 7 av 17 har røde tall.

Kan være tilfeldigheter

Professor Bjarne Jensen ved Høgskolen i Innlandet har ikke sett kommuneregnskapene, men mener det er grunn til å se nærmere på inntektene i innlandskommunene.

– Jeg ville sett nærmere på om inntektsutviklingen er svakere her enn i andre deler av landet. Regjeringen har foretatt mange endringer i inntektssystemet den senere tid. Men det kan jo også være tilfeldigheter som gjør at kommunene i Hedmark og Oppland har svakere resultater enn andre, sier han til Kommunal Rapport.

Teknisk beregningsutvalg anbefaler at en vanlig kommune i en normal situasjon bør ha et netto driftsresultat på 1,75 prosent for å ha en sunn økonomi.

Artikkeltags