– Kan komme med korrektiver

FØLGER MED: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har bedt Helse Sør-Øst redegjøre for situasjonen innen psykisk helsevern i Innlandet. Arkivbilde

FØLGER MED: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm- Erichsen har bedt Helse Sør-Øst redegjøre for situasjonen innen psykisk helsevern i Innlandet. Arkivbilde

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

De signaliserte kuttene i psykisk helsevern i Innlandet iakttas fra høyeste nivå.

DEL

Sykehuset Innlandet mottok 184,5 millioner i opptrappingsmidler til psykisk helsevern i perioden 1998 til 2008. Nå er divisjonen i løpet av 2014 pålagt å kutte med 157 millioner. Regionale tilbud som er realisert gjennom psykiatrisatsingen, er i overhengende fare for å bli nedlagt, blant annet flere avdelinger ved Reinsvoll sykehus.

Politikere og fagmiljøer uttrykker stor bekymring og etterlyser logikken i denne utviklingen.

Vagt svar

Statsråden har svart på spørsmål fra Venstres Trine Skei Grandes, som på linje med fagmiljøene spør om psykisk helsevern nå skal bygges ned igjen etter ti års satsing. Bastante svar vedrørende Innlandet gir hun ikke, men Strøm-Erichsen understreker at omstilling innen psykisk helsevern skal videreføres, og at dette må innebære prioritering av distriktspsykiatriske sentre (DPS).

I Innlandet ligger det imidlertid an til at DPS-tilbudene må bygges ned, på grunn av de økonomiske utfordringene.

Videre skriver statsråden at «Sykehusene skal ivareta oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå, det vil si sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte avgrensede spesialfunksjoner».

Om de høyspesialiserte avdelingene for spiseforstyrrelser og affektive lidelser ved Reinsvoll sykehus kan regnes blant slike «avgrensede spesialfunksjoner», får vi ikke svar på.

Tilbakeholdne

Satssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet forteller at departementet er orientert om situasjonen for psykisk helsevern i Innlandet.

– Både Oppland og Hedmark Arbeiderparti er svært opptatt av situasjonen. Blant annet har vi hatt samtaler med stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) som har klare meninger om situasjonen, forteller han.

Noen grep fra høyeste hold vil han ikke skissere på det nåværende tidspunkt.

– Vi har høy terskel på å blande oss inn i lokale forhold, men kan komme med korreksjoner og tiltak hvis det viser seg nødvendig.

Kåss innrømmer at det kan være en utfordring å vurdere psykiatrisatsingens utvikling, fordi det hele tiden skjer en omstilling.

– Store midler er tilført psykiatrien. Samtidig er vi inne i en prosess med å redusere døgnplasser for å frigi mer ressurser til dagbehandling ute i dps-ene. Disse prosessene foregår parallelt.

Artikkeltags