Det var lobbyvirksomhet fram til siste minutt da denne periodens største og vanskeligste avgjørelse skulle fattes i Østre Toten kommunestyre. I pausene fram mot voteringen regnet OA seg fram til at det i beste fall for Lund sto om én enkelt stemme for å få flertall for opprettholdelse. Det ble imidlertid ikke så mange utbrytere fra Arbeiderpartiets gruppe som ryktene tilsa. Moen ble dermed vedtatt som fjerdingskole for Kolbu med 21 mot 16 stemmer.

Flertallet besto i hovedsak av de fleste fra Ap, to fra SV og en fra H

Dermed tapte Lund-folket på oppløssida inn mot midnatt, da avgjørelsen falt på Kapp melkefabrikk i går. Det var helt fullt inne i lokalet og resten av de rundt 200 tilhørerne måtte sitte ute og høre debatten gjennom åpne vinduer.

Skuffelsen er enorm. Det jeg reagerer mest på er at det er Senterpartiet som sørger for at Lund blir lagt ned. Vi må sove litt på dette, men det er sterke krefter som ønsker å satse på privatskole på Lund nå. Personlig er jeg litt skeptisk til det. Men nå frykter jeg for hvordan det skal gå med utviklingsselskapet Lund Utvikling, sa Johannes Dyste i minuttene etter at avgjørelsen var fattet.

Det var om Lund kampen sto. De andre skolene som var innstilt, hadde forholdsvis langt fram for å være nær et flertall for opprettholdelse.

Å bli hørt er ikke det samme som å få det som en vil. Slik er det i et demokrati. Jeg vil si til alle voksne i Østre Toten, da avgjørelsene er tatt og vi går hver til oss i kveld - noen skuffet, noen sinte, noen lettet - alle har vi store utfordringer foran oss. Jeg er sikker på at det viktigste vi kan gjøre er å motivere ungene som er rundt oss positivt i forhold til endringene som vil komme til neste år, sa Åse Marit Berg Narum (Sp).

Det er den langsiktige gevinsten vi er ute etter. Jeg håper at alle de som opplever å miste skolen i kveld tenker at nå skal vi bruke et år på å bearbeide og forberede. Og det vil ikke skje ting som ikke er riktig. Det skal vi bestrebe oss på, sa Opsahl.

(Papirutgaven har mer om saken)