15. mai er FNs internasjonale familiedag, og i den anledning slår Norges kvinne- og familieforbund et slag for mødrene.

«Mødre og deres familier i en verden i stadig forandring» er temaet for familiedagen, som markeres for 12. gang.

Etterlyser handlekraft

Kvinne- og familieforbundet peker på at hele verden er preget av den økonomiske krisen, som skaper en utrygg hverdag for familien.

«Dette krever kortsiktige tiltak - men det krever også mer langsiktige tiltak. Her savner Norges kvinne- og familieforbund politisk handlekraft», slår de fast i en pressemelding.

Flere jordmødre

Forbundets bekymring dreier seg blant annet om situasjonen for gravide og fødende kvinner, og forbundet har sendt krav til regjeringen om at gravide skal ha tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor i egen kommune. Det mener forbundet betinger at det ansettes flere jordmørdre innen kommunehelsetjenesten, noe som igjen betyr at det må utdannes flere jordmødre.

Opprettholde fødestuer

Forbundet krever også at kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med sin kommende fødesituasjon, noe som betyr at lokale fødestuer og fødeavdelinger må opprettholdes og at det må bli slutt på langtransport av fødende kvinner.

Norges kvinne- og familieforbund krever også at regjeringen sørger for å legge forholdene godt til rette for fødende kvinner med et annet språk og kultur.