Hele 161 personer har søkt stillingen.

– Det er vi kjempefornøyd med. At så mange vil jobbe hos oss er virkelig stas, sier Torun Dotseth, daglig leder ved Karrieresenteret. Hun regner med at ansettelsen vil skje i løpet av første halvdel av januar.

– Hvordan forklarer du den enorme pågangen?

– Det utlyses veldig få stillinger av denne typen nå for tiden. Vi tar det også som et tegn på at vi er en attraktiv arbeidsplass, svarer Dotseth. Hun opplyser at stillingen er en kombinasjon av sentralbord og resepsjon, – nesten som et servicetorg på videregående skole.

Karrieresenteret Gjøvikregionen er en del av videregående opplæring i fylkeskommunen. Senteret tilbyr både videregående opplæring for voksne og karriereveiledning for innbyggerne i Gjøvikregionen.

Årlig er det 400–500 deltakere som får videregående opplæring gjennom senteret og om lag 400 som kommer til gratis karriereveiledning. Tilbudet er åpent for alle interesserte. Ifølge Dotseth er om lag 40 prosent av deltakerne innvandre og 60 prosent etniske nordmenn.