Både forskning og Manpowers egen erfaring viser at dataspill utvikler ferdigheter som er overførbare til arbeidslivet. På kort tid har over 600 unge mennesker tatt dem på ordet, og de første har allerede fått jobb, skriver Innomag.

– Mange gamere har lært mye av å spille, men de tenker kanskje ikke selv over hvor relevant det kan være for en jobb. De har lært mer enn IT-ferdigheter. Også kommunikasjon, samarbeid og problemløsing. Etter at vi endret på CV-skjemaene våre, har over 600 mennesker satt sin spillerfaring på CV-en, og de første har allerede fått jobb, sier Sølvi Spilde Monsen, leder for Manpower Norge i en pressemelding.

Lærevillighet

I CV-registreringssystemet på Manpowers nettsider er «spillerfaring» et eget felt som jobbsøkere kan fylle inn. Samtidig er Manpowers ansatte veiledet i hvordan de kan avdekke overførbare egenskaper mellom spilling og jobb, noe som har ført til at flere kandidater allerede har omsatt spillerfaring til jobbmuligheter.

– De ferdighetene som har lengst holdbarhet er gode mellommenneskelige egenskaper og lærevillighet. Det er ferdigheter man trener opp blant annet gjennom dataspilling, og som vi er interessert i å avdekke i et jobbintervju, sier Spilde Monsen.

Overførbare ferdigheter

Til å hjelpe jobbsøkerne har Manpower laget en oversikt over hvilke egenskaper man tilegner seg ved å spille de mest populære spillene. Verktøyet skal gjøre det enklere for jobbsøkere å gjenkjenne hvilke erfaringer og egenskaper som er relevante tillegg på CV-en. For unge jobbsøkere uten lang arbeidserfaring kan nettopp slik erfaring være med på å gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet.

I CV-skjemaet på Manpowers nettsider kan jobbsøkere legge inn direkte hvilke spill de har spilt, på hvilket nivå, og supplere med annen informasjon, som lederoppgaver eller teknisk kompetanse.

– Vi har lang erfaring med å oversette relevante kompetanser fra ett område til et annet. Fra det militære til det sivile, fra lagarbeid på idrettsbanen til lagarbeid på jobb. Unge mennesker som gamer, tilegner seg en rekke ferdigheter som lar seg oversette til arbeidslivet. Å demonstrere slike egenskaper kan gjøre dem mer attraktive for jobber de søker på, mener Spilde Monsen.

En kilde til relevant erfaring

Det er ingen tvil om at spill engasjerer. Tall fra SSB viser at over halvparten av norske 16 til 24-åringer spiller digitale spill en gjennomsnittsdag. Dataspill er en av Norges største hobbyer. Forskning fra anerkjente institusjoner i USA og Europa viser dessuten at de positive egenskapene man lærer av å spille, lar seg overføre til andre arenaer – som jobb og skole.

– Unge mennesker kan mer enn de tror. Digitale spill trener positive egenskaper som er overførbare til andre områder, og som er relevante i arbeidslivet. Vi vil gjøre det lettere for unge mennesker å synliggjøre erfaringene de tilegner seg. Det er på tide at vi tenker annerledes på en av verdens raskest voksende fritidsaktiviteter, sier Spilde Monsen.